Brody, maj 1969 r.

Pamiętnik 

Stanisława Piwkowskiego - syna Rudolfa i Marii z Rogowskich
Urodzonego dnia 7 maja 1897 r. w Piaskach – Szlacheckich
k/Krasnegostawu, 
a chrzczonego w Nabrożu k/Łaszczowa ziemi lubelskiej.


Stanisław Piwkowski z żoną. Brody 1966

 


Ze względów praktycznych tekst pamiętnika został tu podzielony na pięć części - każda na osobnej stronie HTML.

Część: 1, 2, 3, 4, 5

Zobacz także fotografie strony tytułowej, pierwszej i ostatniej oryginału pamiętnika.


Na tym niestety kończą się wspomnienia spisane przez Tatusia. Jest jeszcze jedynie niejako konspekt w punktach, według którego w określonej chronologii miały być kontynuowane wspomnienia. 

Zobacz fotografię pierwszej i drugiej strony konspektu.

Jerzy Piwkowski


- Dostępny jest także fragment w języku niemieckim


Maszynopis: Jerzy Piwkowski
Postać elektroniczna: Artur Piwkowski
Ostateczna korekta: Aleksander Piwkowski


Webmaster: Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyrights (c)
Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja: 31 grudnia 2006