Pohl Wilma (A00352)

P³eæ: kobieta
Data i miejsce urodzenia: 22.09.1942  Düsseldorf
Ojciec: Pohl Johann, Joseph (A01536) ur. 22.03.1905  Düsseldorf
Matka: Klaus Katharina (A01537) ur. 23.04.1905  Mayen
Wspó³ma³¿onkowie:
- [21.06.1963 Düsseldorf] Piwkowski Gerd, Paul (A00351) ur. 07.03.1940  Gdañsk
Rodzeñstwo:
- Pohl Johan, Joseph (A01538) ur. 25.09.1926  Düsseldorf
- Pohl Heinz, Engelbert (A01539) ur. 25.09.1927  Düsseldorf
- Pohl Ingeborg, Margarete (A01540) ur. 03.02.1930  Düsseldorf
- Pohl Kurt, Rolf (A01541) ur. 13.03.1936  Düsseldorf
- Pohl Käthe (A01542) ur. 11.09.1937  Düsseldorf
Dzieci:
- Piwkowski Lars Gerd Paul Michael (A00357) ur. 12.03.1969  Düsseldorf

Zobacz tak¿e plansze statyczne: FAAA,
Uwagi:
Linia przodków:
- Pohl Johann, Joseph (A01536) ur. 22.03.1905  Düsseldorf
Informacje o potomkach
- Ogólna ilo¶æ potomków: 1
- Ilo¶æ potomków p³ci mêskiej 1
- Ilo¶æ potomków p³ci ¿eñskiej: 0
- Ilo¶æ pokoleñ potomków: 1
- Ilo¶æ pokoleñ potomków linii mêskiej: 1
Fotografie:
- [F00049]  ¬nin '1998 - grupa Roberta  (1998 r.)
- [F00065]  Wilma Pohl  (1998 r.)
- [F00076]  W Wieliczce z Gerdem i Wilm±  (1999 r.)
- [F00078]  Wilma Pohl (w Wieliczce)  (1999 r.)
- [F00129]  Rodzinnie w Langenfeld  (1999 r.)
- [F00137]  Kazimierz Piwkowski i Stanis³awa Karwat  (1934 r.)

Je¶li masz jakie¶ dodatkowe informacje o osobie opisanej na tej stronie to proszê prze¶lij je do Archiwum Rodziny Piwkowskich po prostu klikaj±c w podany link: Mam informacje o Pohl Wilma (A00352) .


Webmaster:
Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyright (c) Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja:
2007-3-14 12:35:46