Prasa o 3. Zjeździe Rodzin Piwkowskich w 1998 r. w Żninie

Pałuki 36/98 strona 11.

Zobacz: część 1, część 2.