Herby Rodziny Piwkowskich

Kosemczyk

Chorągiew, Kaja, Wierzbowa

 

Awdancz, Awdaniec, Habdank, Hawdaniec, Hawdanacz, Białkotka, Biłkotka, Czelejów, Łękawa, Łękawica, Skuba

FRENCH

De gueules a un gonfanon d`or surmonte de la croix de Malt de meme. L`ecu timbre d`un heaume couvert d`une couronne et cime de trois plumes d`autruche au naturel.

Le plus ancien sceau date de l`an 1443 et la premiere inscription de 1409.

Cette armoirie fut la plus repandue dans la region de Cracovie, Płock, Podlesie, Rawa, Sandomierz, Sieradz et en Ruthenie et Lithuanie.

 

FRENCH

De gueles a deux chevrons inverses aleses, accoles d`argent, en forme de lettre "W". L`ecu timbre d`un heaume couvert d`une couronne et cime de meme meuble.

L`une des plus anciennes armoiries polonaises. Le plus ancien sceau date de l`an 1228 (il existait aussi son embleme - la lettre "M" inversee).

Cette armoirie fut la plus repandue dans la region de Cracovie, Kalisz, Sandomierz, Sieradz, en Mazovie, Prusse, Grande Pologne et a partir de 1413 (l`union de Horodło) en Lithuanie.

ENGLISH

Gules; a Gonfannon or surmounted by a Maltese Cross of the last. Crest - on a crowned helmet - three ostrich feathers proper.

The most ancient seal dates from 1443 and the first record from 1409.

This coat of arms was widespread mostly in the region of Cracow, Płock, Sandomierz, Sieradz, in Podlasie, Rawa, Ruthenia and Lithuania.

 

ENGLISH

Gules; two Chevrons reversed, couped, conjoined argent, forming the letter "W". Crest - on a crowned helmet - the charge of the shield.

One of the most ancient Polish coat of arms. The most ancient seal dates from 1228 (it existed also its emblem a letter "M" reversed).

This coats of arms was widespread mostly in the region of Cracow, Kalisz, Sandomierz, Sieradz, in Mazovia, Prussia, Great Poland and since 1413 (the union of Horodło) in Lithuania.

 

Piwko, Pywko, Piwkowicz, Piwkowski

Herbu: Radwan, Trąby, Kosemczyk
Ród rodzin Piwko, Piwkowskich występuje już w najwcześniejszych czasach. W polskich i rosyjskich księgach heraldycznych, jak Uruskiego, Paprockiego, Niesieckiegi, Bonieckiego itd., nazwisko to występuje już przed rokiem 1300.

Okręgi z osiedlami gdzie to nazwisko wastępowało były: Podolice, Mazowiecki, Kaszuby, miasta takie jak Lwów, Lublin, Hrubieszów, Kraków, Gdańsk i Kijów. Obecnie nazwisko to występuje na całym obszarze Polski. Dalsze rodziny mieszkają w Francji, Australii, Ameryce, Włoszech, Niemczech i na Węgrzech. Ród ten był i jest mocno zwidzany z szlachtą polską. Żeniono sie również tylko w rodzinach szlacheckich.

Zawody tego klanu były i są: rzemieślnicy, rolnicy, posiadacze majątków, żołnierze, oficerowie, fabrykanci, lekarze, kupcy, profesorowie, drobna szlachta, podkomorzy króla Stanisława Augusta i podczaszego Bracławskiego, jak również wielu muzyków. Część tych rodzin przyjęła również inne nazwiska, np. Kalinka, Braslawski, Priewe, Peters, Tarnowski, Gliński, wzgl. inne, które dostosowywano opowiednio do posiadłości.


Nazwisko to pochodzi prawdopodobnie, jak wykazały to dochodze-z okolic Morza Czarnego. Także miejscowość "Piwki". Patrz - wielka rzeka Piw-Buh lub kanał Piwnicno, również wiele miejscowości mają nazwę Piw ...

Dzisiaj mówi się, że nazwisko to pochodzi od piwa, mów: Piwo, Piwko. Przez fonetyczne błedy pisania powstały następujdce odmiany: Piwkowski, Piwkovzski, Pivkovski, Pifkowski, Piefkowski, Piffkowski, Pieffkowski. Z literą "f" pisze się bardzo czę-sto w Niemczech.


Alsteste Hinweise auf Piwko/Piwkowski in der bisher erforschten Literatur

Buchquelle   Name Jahr
  Piwcone Piwcone de Czastossouic 1381
Krak. 757 Piwko Piwco de Moscorzow (procurator)  
Krak. LVII Petrus Pivco de Voynanouicz 1387
Lecz II Pywko de Biszewi 1406
  Piwko Petro de Lathowicz (procurator) 1408
DLBENI Johannes Piwko de Pabyanycze 1470/80
KU. 315 Petro Piwko de Gluchow (cubiculario) 1497
Matr.ll Nicolai Piwko 1450
AGZXVI Petro Piwko 1464
Czer 557 Petrus Piwko 1417
Koch 2517 Jasshek Piwko de Niklosoui 1422
  Johannes Zastampowsky alias Pywko 1439

Weitere literarische Informationen gibt es in polnischen und russischen heraldischen und genealogischen Buchern.

z. B. von Uruski oder Niesiecki, Paprocki, und Sonderheft der Stadt Danzig: 1000 Jahre Danzig, Ostdeutsche Familienforschung u.s.w.

 


Mieczysław (A00147), z Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze", skomponował "Poloneza Familijnego" jako hymn Rodzin Piwkowskich, a nuty przekazał do Archiwum. Teraz kolej na "tekściarza".

Polonez Familijny

Pomysł przygotowania hymnu Rodziny wysunęła Aldona (A00163). 


Webmaster: Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyrights (c)
Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja: 20 października 2001