Piwkowscy - Indeks Miejscowości

Przedstawiony indeks nazw odnosi się tylko do miejscowości związanych z naszą rodziną poprzez zarejestrowane wydarzenia takie jak narodziny, śluby, zgony, miejsca pochówku. Aktualnie w wykazie zamieszczone zostały tylko takie miejscowości, które zostały zidentyfikowane oraz których opis został wprowadzony do bazy komputerowej. Indeks ten jest z tego powodu przez cały czas uzupełniany i rozwijany.

Opis każdej miejscowości może zawierać, poza podstawowymi informacjami o położeniu, także krótki rys historyczny oraz dodatkowy opis. Informacje o historii danych miejscowości wyszukiwane są z różnych miejsc, a ich wykaz znajduje się na dole tej strony. Informacje historyczne dobierane są jedynie pod kątem ich znaczenia polityczno wojskowego.

B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Œ T U W Z Ż

 

 


Bad-Bramstedt (Niemcy)
Lokalizacja: N10°00'00" / E54°00'00"
Położenie: W Holsztynie, około 50 km na południe od Kiel, nad Stör.
Bamewitz (Brak identyfikacji)
Położenie:
Beczkany (Brak identyfikacji)
Położenie:
Komentarz: Prawdopodobnie na Litwie (jako majątek Bazarewskiego Józefa, gmina Żyżmory, powiat Kowno).
Berlin (Niemcy)
Lokalizacja: N13°20'00" / E52°30'00"
Położenie: Stolica, nad Sprewą.
Będzin (Polska)
Lokalizacja: N19°03'00" / E50°14'40"
Ludność: 61 tys.
Położenie: Miato w woj. katowickim, na Wyżynie Katowickiej, w pn.-wsch. części GOP, nad Czarną Przemszą.
Historia: Będzin rozwinął się na szlaku handlowym Kraków - Wrocław z osady leżącej koło zamku wzniesionego w XIII w. na miejscu strażnicy drewnianej, strzegącej przeprawy przez Czarną Przemszę.
Prawa miejskie 1358; starostwo niegrodowe; Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim.
Po I wojnie światowej ponownie w Polsce;
Podczas II wojny światowej 1939-45 włączony do Niemiec,
Komentarz: Od 1975 siedziba powiatu.
Biała Podlaska (Polska)
Lokalizacja: N23°00'03" / E52°00'15"
Ludność: 56 tys.
Położenie: Miasto na pograniczu Równiny Łukowskiej i Zaklęsłości Łomaskiej, nad rzeką Krzną.
Historia: Jako miasto wzmiankowana 1522; XVI w. własność Radziwiłłów, którzy wznieśli tu zamek;
Od 1795 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warszawkim, od 1815 w Królestwie Polskim;
Jeden z ośrodków przygotowań powstania styczniowego 1863-64;
1912 wraz z Chełmszczyzną wcielona do Cesartwa Rosyjskiego;
Po I wojnie światowej ponownie w Polsce;
Komentarz: Węzeł drogowy i stacja PKP na trasie Warszawa - Moskwa.
Od 1975 siedziba powiatu
Białystok (Polska)
Lokalizacja: N23°00'00" / E53°07'00"
Ludność: 272 tys.
Położenie: Miasto na wsch. skraju Wysoczyzny Białost., nad Białą (l. dopływ Supraśli).
Historia: Od 1661 własnośc S. Czarneckiego, od 1685 Branickich;
Prawa miejskie od 1691-92;
Od 1771 w rękach Potockich; 1802 sprzedany królowi pruskiemu. Od 1795 w zaborze prus., 1807 w Cesartwie Rps.;
Po I wojnie światowej ponownie w Polsce;
Od 1939 pod okupacją sowiecką, od 1941 niemiecką.
Rejon działania AK.
Komentarz: Stolica Metropolii i Diecezji Białost. - Gdań. Pol. Autokefalicznego Kościoła Prawosł.;
Błudów (Brak identyfikacji)
Położenie:
Bogdaniec (Polska)
Lokalizacja: N15°04'00" / E52°43'00"
Ludność: 1,1 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. gorz., na pograniczu Kotl. Gorzowskiej i Równicy Gorz., nad Bogdanką (dorzecze Warty);
Borowo (Polska)
Lokalizacja: N16°44'05" / E52°07'27"
Ludność: 0,57 tys.
Położenie: Wieś w woj. pozn. (gmina Czempiń), na Równinie Kościańskiej;
Borszcze (Ukraina)
Lokalizacja: N30°50'00" / E46°45'00"
Położenie: Miejscowość odległa o 9-12 km od Odessy, obecnie wchodzi w skład miasta.
Komentarz: Miejscowaść Borszcze nie istnieje jako samodzielna jednostka, i tak samo jej nazwa.
Bratoszowice (Brak identyfikacji)
Położenie:
Bruksela (Belgia)
Lokalizacja: N4°20'00" / E50°55'00"
Położenie:
Brzesko (Polska)
Lokalizacja: N20°38'00" / E49°56'00"
Ludność: 17,3 tys.
Położenie: Miasto w woj. tarn., na pograniczu Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wiśnickiego, nad Uszwicą (pr. dopływ Wisły).
Historia: Stara osada lokawa przy szlaku handl. na Ruś i Węgry.
Misato lokowane przez Melsztyńskich przed 1385 (po 1344);
1772-1918 w zaborze austr.;
Brześć Nad Bugiem (Białoruś)
Lokalizacja: N23°35'00" / E52°06'00"
Położenie: Tuż za obecną granicą państwową, przejście graniczne w Terespolu.
Inne nazwy: Brest
Brzozów (Polska)
Lokalizacja: N22°02'00" / E49°40'00"
Ludność: 7,8 tys.
Położenie: Miasto w woj. krośn., na Pogórzu Dynowskim, nad Stobnicą;
Historia: Wieś wzmiankowana w 1359; prawa miejskie przed 1388;
1772 - 1918 w zaborze austr.;
Bübingen (Brak identyfikacji)
Położenie:
Bydgoszcz (Polska)
Lokalizacja: N17°57'00" / E53°03'00"
Ludność: 373 tys.
Położenie: Miasto w Kotl. Toruńskiej nad Wisłą, wzdłuż ujściwego odcinka Brdy i Kanału Bydg.
Cerekwica (Polska)
Lokalizacja: N17°35'00" / E52°50'00"
Położenie: 5 km na południowy zachód od Żnina.
Komentarz: Także: w d.. woj. wrocławskim.
Charsznica (Polska)
Lokalizacja: N19°55'00" / E50°25'00"
Położenie: Wieś w woj. kieleckim, w rejonie Wyżyny Miechowskiej.
Chełm Lubelski (Polska)
Lokalizacja: N23°28'00" / E51°06'00"
Ludność: 69 tys.
Położenie: Miasto na pograniczu Obniżenia Dubienki i Pagórów Chełmińskich, nad Uherką (l. dopływ Bugu);
Chorzów (Polska)
Lokalizacja: N18°51'40" / E50°12'20"
Ludność: 126,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. katow., na Wyz. Śląskiej, nad Rawą (pr. dopływ Brynicy), w centrum GOP.
Choszczno (Polska)
Lokalizacja: N15°26'00" / E53°10'00"
Ludność: 16,2 tys.
Położenie: Miasto w woj. gorz., na pograniczu Pojez. Choszczeńskiego i Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej, nad Stobnicą i jez. Klukom.
Chwałkow (Brak identyfikacji)
Położenie:
Ciechanowice (Polska)
Lokalizacja: N15°55'00" / E50°55'00"
Ludność: 1,3 tys.
Położenie: wieś w woj. jeleniogór. (gmina Marciszów), w pd.-wsch. części G. Kaczawskich, w przełomowym odcinku dol. Bobru.
Ciechanowiec (Polska)
Lokalizacja: N22°28'00" / E52°40'00"
Ludność: 5 tys.
Położenie: Miasto w woj. łomż., na pograniczu wysoczyzn Drohiczyńskiej i Wysokomazow., nad Nurcem.
Ciechanów (Polska)
Lokalizacja: N20°33'00" / E52°50'00"
Ludność: 47 tys.
Położenie: Miasto na Wysoczyźnie Ciech., nad Łydynią;
Ciechocinek (Polska)
Lokalizacja: N18°39'19" / E52°47'58"
Położenie: Południowy wschód od Toorunia (około 20 km.), nad Wisłą
Cieszyn (Polska)
Lokalizacja: N18°32'00" / E49°40'00"
Ludność: 36 tys.
Położenie: Miasto w woj. biel., na Pogórzu Śląskim, nad Olzą (granica pol.-czes., oddzielająca Cieszyn od m. Czeski Cieszyn);
Cudzynowice (Polska)
Lokalizacja: N20°28'00" / E50°17'30"
Ludność: 0,78 tys.
Położenie: Wieś w woj. kiel. (gmina Kazimierza Wielka), na Płaskowyżu Proszowickim, nad Nidzicą;
Czeladź (Polska)
Lokalizacja: N18°59'00" / E50°14'20"
Ludność: 36 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim; na Wyżynie Śląskiej, nad Brynicą, w pn.-wsch. części GOP.
Czerkasy (Polska)
Lokalizacja: N23°44'54" / E50°32'16"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim., w zach. części Grzędy Sokalskiej, nad Huczwą.
Częstochowa (Polska)
Lokalizacja: N19°07'00" / E50°45'00"
Ludność: 251 tys.
Położenie: Miasto na pograniczu wyżyn Wieluńskiej i Częstochowskiej oraz Obniżenia Górnej Warty, nad Wartą.
Dąbrowa Górnicza (Polska)
Lokalizacja: N19°07'00" / E50°14'40"
Ludność: 129 tys.
Położenie: Miasto w woj. katow., na wsch. skraju Wyżyny Katowickiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, w pn. - wsch. części GOP.
Dołhobyczów (Polska)
Lokalizacja: N24°03'12" / E50°36'00"
Ludność: 1,6 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. lubelskim, na obszarze Grzędy Sokalskiej, niedaleko granicy z Ukrainą.
Domaniż (Polska)
Lokalizacja: N23°43'23" / E50°30'52"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, w zach. części Grzędy Sokalskiej, nad Huczwą (1 km na południe od Łaszczowa).
Drawno (Polska)
Lokalizacja: N15°45'00" / E53°10'00"
Ludność: 2,6 tys.
Położenie: Miasto w woj. gorz., na Równinie Drawskiej, nad Drawą, między 2 jez: Dubie i Drawsko Drawnieńskie.
Dubienka (Polska)
Lokalizacja: N23°52'24" / E51°01'32"
Ludność: 1,1 tys.
Położenie: Wieś gminna, w woj. chełm., w Obniżeniu Dubieńskim, nad Wełnianką (l. dopływ Bugu), w pobliżu granicy z Ukrainą.
Düsseldorf (Niemcy)
Lokalizacja: N6°40'00" / E51°20'00"
Położenie: Miasto nad Renem w Kolonii
Dutrów (Polska)
Lokalizacja: N23°50'40" / E50°32'23"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim., w zach. części Grzędy Sokalskiej, w pobliżu drogi Tomaszów Lubelski - Dołhobyczów.
Dzierżoniów (Polska)
Lokalizacja: N16°35'00" / E50°42'00"
Ludność: 38 tys.
Położenie: Miasto w woj. wałb., we wschodniej części Obniżenia Podsudeckiego, nad Piławą (pr. dopływ Bystrzycy).
Flensburg (Niemcy)
Lokalizacja: N9°05'00" / E54°45'00"
Ludność: 60 tys.
Położenie: Miasto w Szlezwik
Friedrichsgrube (Polska)
Lokalizacja: N18°46'00" / E50°22'00"
Ludność: 66 tys.
Położenie: Miasto w woj. katow., na Garbie Tarnogórskim, na pn. skraju GOP
Inne nazwy: Kopalnia Fryderyka, Tarnowskie Góry
Komentarz: Obecnie część Tarnowskich Gór.
Gdańsk (Polska)
Lokalizacja: N18°35'00" / E54°15'00"
Ludność: 461 tys.
Położenie: Miasto nad Zatoką Gdańską, u ujścia Wisły (gł. l. ramienia - Martwej Wisły, do której uchodzi Motława z Radunią).
Inne nazwy: Danzig
Gdynia (Polska)
Lokalizacja: N18°27'00" / E54°23'00"
Ludność: 248 tys.
Położenie: Miasto w woj. gdań., nad Zatoką Pucką.
Inne nazwy: Gdingen
Giżycko (Polska)
Lokalizacja: N21°40'00" / E54°00'00"
Ludność: 30 tys.
Położenie: Miasto w woj. suwal., w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, między jez. Niegocin i Kisajno.
Gliwice (Polska)
Lokalizacja: N18°34'30" / E50°13'00"
Ludność: 210 tys.
Położenie: Miasto woj. katow., na Wyżynie Śląskiej, w GOP, nad Kłodnicą i jej pr. dopływem Bytomką oraz nad Kanałem Gliwickim.
Głogów (Polska)
Lokalizacja: N15°59'46" / E51°37'17"
Ludność: 72 tys.
Położenie: Miasto w woj. legn., w Pradolinie Głogowskiej i na Wzgórzach Dalkowskich, nad Odrą.
Głowno (Polska)
Lokalizacja: N19°42'00" / E51°57'00"
Ludność: 15,5 tys.
Położenie: Miasto woj. łódz., na Równinie Łowicko-Błońskiej, w widłach Mrogi i jej l. dopływu Mrożycy.
Głuszyca (Polska)
Lokalizacja: N16°20'00" / E50°42'00"
Ludność: 7,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. wałb., w Obniżeniu Nowródzkim, między g. Sowymi i Kamiennymi, nad Bystrzycą.
Gniezno (Brak identyfikacji)
Położenie:
Gorzyce (Polska)
Lokalizacja: N21°50'00" / E50°40'00"
Ludność: 7,5 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. tarnob., na Nizinie Nadwiślańskiej, nad Łęgiem, w pobliżu ujścia do Wisły.
Grójec (Polska)
Lokalizacja: N20°52'00" / E51°51'00"
Ludność: 14,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. radom. na Wysoczyźnie Rawskiej, nad Molnicą (dorzecze Jeziorki).
Grudziądz (Polska)
Lokalizacja: N18°45'00" / E53°30'00"
Ludność: 101 tys.
Położenie: Miasto w woj. tor., w Kotlinie Grudziądzkiej, na pr. brzegu Wisły.
Hannover (Niemcy)
Lokalizacja: N9°40'00" / E52°30'00"
Położenie: Dolna Saksonia
Inne nazwy: Hanower
Herzberg (Brak identyfikacji)
Położenie:
Hilden (Brak identyfikacji)
Położenie:
Hochstriess (Brak identyfikacji)
Położenie:
Hołubie (Polska)
Lokalizacja: N24°04'44" / E50°38'22"
Położenie: Hrubieszowskie, na południe od Kryłowa, tuż przy granicy państwowej.
Inne nazwy: Gołębie
Hrubieszów (Polska)
Lokalizacja: N23°54'00" / E50°48'00"
Ludność: 20,3 tys.
Położenie: Miasto w woj. lubelskim., w Kotlinie Hrubieszowskiej, nad Huczwą.
Inowrocław (Polska)
Lokalizacja: N18°15'00" / E52°48'00"
Ludność: 79 tys.
Położenie: Miasto w woj. bydg., na Równinie Inwrocławskiej.
Iszczków (Brak identyfikacji)
Położenie:
Janków Wielkopolski (Brak identyfikacji)
Położenie:
Jasieniec (Polska)
Ludność: 1 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. radom., na Wysoczyźnie Rawskiej.
Jezewo (Brak identyfikacji)
Położenie:
Komentarz: Być może w bydgoskim, przy drodze kolejowej Laskowice - Grudziądz. Ale tam jest Jeżewo.
Jeziorowice (Brak identyfikacji)
Położenie:
Jezowo (Brak identyfikacji)
Położenie:
Komentarz: Może to samo co Jeżewo ?
Józefów (Polska)
Lokalizacja: N21°14'00" / E52°08'00"
Ludność: 14,4 tys.
Położenie: Miasto w woj. warszawskim, w Dol. Środkowej Wisły, w pobliżu ujścia Świdra do Wisły.
Justynówka (Polska)
Lokalizacja: N23°30'00" / E50°29'00"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, koło Tomaszowa Lubelskiego.
Karlsruhe (Niemcy)
Lokalizacja: N8°30'00" / E49°00'00"
Położenie: Badenia
Katowice (Polska)
Lokalizacja: N18°54'45" / E50°10'30"
Ludność: 337 tys.
Położenie: Miasto na Wyżynie Katowickiej, nad Rawą (pr. dopływ Brynicy) i Górną Kłodnicą, w centr. części GOP.
Katyń (Rosja)
Lokalizacja: N31°00'00" / E55°00'00"
Położenie:
Komentarz: Katyń (Rosja), 20 km na zachód od Smoleńska, nad Dnieprem. IV - V w lesie k.Katynia NKWD na podstawie decyzji Stalina i Biura Polit. KC WKP(b) zostało zamordowanyuch 4,4 tys. jeńców - oficerów polskich z obozu w Kozielsku. IV 1990 rząd ZSRR oficjalnie potwierdził odpowiedzialność NKWD za śmierć kilkunastu tys. oficerów WP, Policji państwowej oraz urzędników państwowych zamordowanych w Kozielsku, Charkowie i Twerze. X 1992
prezydent Rosji przekazał Polsce dokumenty, m. in. decyzję Biura Polit. WKP(b), ostatecznie potwierdzające odpowiedzialność najwyższych władz ZSRR za zbrodnię i jej ukrywanie.
Kaufbeuren (Brak identyfikacji)
Położenie:
Kazań (Rosja)
Ludność: 980 tys.
Położenie: Miasto w Ros. FSRR, stol. Tatarskiej ASRR, duży port nad Wołgą
Kętrzyn (Polska)
Lokalizacja: N21°20'00" / E54°05'00"
Ludność: 30 tys.
Położenie: Miasto w woj. olszt., na pn.-zach. skraju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad rz. Guber.
Kirchheim (Brak identyfikacji)
Położenie:
Klafeld (Brak identyfikacji)
Położenie:
Klein-Lesse (Brak identyfikacji)
Położenie:
Klesztów (Polska)
Lokalizacja: N23°43'00" / E51°02'00"
Ludność: 0,29 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. chełm., w Obniżeniu Dubienki.
Klewar (Brak identyfikacji)
Położenie:
Kol. Orzechów (Polska)
Lokalizacja: N23°01'00" / E51°28'30"
Położenie:
Kolonia Policzko (Brak identyfikacji)
Położenie:
Konin (Polska)
Lokalizacja: N18°13'00" / E52°08'00"
Ludność: 82 tys.
Położenie: Miasto w Dolinie Konińskiej, nad Wartą, w miejscu jej połączenia z Kanałem Morzysławskim (część kanału Gopło-Warta), nad jez. Pątnowskim i Goosławskim.
Koniuchy (Polska)
Lokalizacja: N23°36'00" / E50°43'00"
Położenie: Wieś w powiecie zamojskim.
Koniuchy /W (Ukraina)
Położenie: Wieś w dawnym Okręgu Tarnopolskim, powiat Brzeżany.
Historia: Do 1939 w granicach Polski.
Kopyczyńce (Ukraina)
Położenie: Siedziba powiatu w dawnym Okręgu Tarnopolskim.
Historia: Do 1939 w granicach Polski.
Koraczewko (Brak identyfikacji)
Położenie:
Kosmów (Polska)
Lokalizacja: N24°01'00" / E50°42'00"
Położenie: Wieś w woj. zam. (gmina Mircze), w Kotlinie Hrubieszowskiej, nad Bugiem, przy granicy z Ukrainą.
Kostrzyn (Polska)
Lokalizacja: N14°35'00" / E52°35'00"
Ludność: 16,9 tys.
Położenie: Miasto w woj. gorz., na pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Freienwaldzkiej przy ujściu Warty do Odry, przy granicy z Niemcami.
Kowel (Ukraina)
Lokalizacja: N24°40'00" / E51°20'00"
Ludność: 73 tys.
Położenie: Miasto, leży u ujścia Wilii do Niemna
Kożuchów (Polska)
Lokalizacja: N15°35'00" / E51°45'00"
Ludność: 9,9 tys.
Położenie: Miasto w woj. zielonogór., na obszarze Wzgórz Dalkowskich.
Kraków (Polska)
Lokalizacja: N19°54'00" / E50°02'00"
Ludność: 710 tys.
Położenie: Miasto na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią i Wilgą.
Komentarz: Dawniej w Galicji.
Kranz (Brak identyfikacji)
Położenie:
Krasnystaw (Polska)
Lokalizacja: N23°10'00" / E50°58'00"
Ludność: 20,2 tys.
Położenie: Miasto w woj. chełm., na pn. - wsch. skraju Działów Grabowieckich, nad Wieprzem.
Kromołow (Polska)
Lokalizacja: N19°25'00" / E50°25'00"
Położenie: Dawna wieś od 1977 w obrębie Zawiercia (woj. katow.)
Kryłów (Polska)
Lokalizacja: N24°03'43" / E50°40'45"
Ludność: 0,42 tys.
Położenie: Wieś w woj. zam. (gmina Mircze), w Kotlinie Hrubieszowskiej, nad Bugiem, przy granicy z Ukrainą.
Krzemieniec Podolski (Ukraina)
Lokalizacja: N27°00'00" / E49°00'00"
Ludność: 18 tys.
Położenie: Miasto na Wołyniu, opodal granicy Galicyi.
Inne nazwy: Krzemieniec, Krzemieniec Wołyński
Historia: W 1803 założył w Krzemieńcu Tadeusz Czacki sławne liceum Krzemienieckie, którego zbiory i bibliotekę przeniósł rząd rosyjski w r. 1833 do Kijowa.
Komentarz: Krzemieniec leży na Wołyniu, jednak czasami spotkać można w dokumentach określenie "Podolski".
Laskowice k/Jelcza (Polska)
Lokalizacja: N17°13'38" / E50°56'20"
Ludność: 1 tys.
Położenie: Wieś w woj. opol., na Równinie Opol., w otoczeniu rozległych lasów.
Lniska (Brak identyfikacji)
Położenie:
Lübeck (Niemcy)
Lokalizacja: N10°50'00" / E53°45'00"
Położenie: Holsztyn
Inne nazwy: Lubeka
Lublin (Polska)
Lokalizacja: N22°35'00" / E51°15'00"
Ludność: 342 tys.
Położenie: Miasto na pograniczu płaskowyżów Nałęczowskiego i Świdnickiego, nad Bystrzycą i jej dopływami Czechówką i Czerniejówką.
Luck (Brak identyfikacji)
Położenie:
Lwów (Ukraina)
Lokalizacja: N24°05'00" / E49°52'00"
Ludność: 166 tys.
Położenie: Stolica Galicyi, w kotlinie Pełtwi na krawędzi między wyżyną podolską a płaską i podmokłą niziną dorzecza Bugu.
Inne nazwy: Lemberg
Komentarz: W granicach Polski do II Wojny Światowej.
Lyon (Francja)
Lokalizacja: N4°58'00" / E45°45'00"
Położenie: Miasto w pd. wsch. Francji, nad Rodanem.
Łany Wielkie (Brak identyfikacji)
Położenie:
Łaszczów (Polska)
Lokalizacja: N23°43'05" / E50°32'00"
Ludność: 1,2 tys.
Położenie: Wieś w woj. zam., w zach. części Grzędy Sokalskiej, nad Huczwą.
Łowicz (Polska)
Lokalizacja: N19°54'00" / E52°05'00"
Ludność: 31 tys.
Położenie: Miasto w woj. skiern., w pn. części Równiny Łowicko-Błońskiej, nad Bzurą.
Łódź (Polska)
Lokalizacja: N19°24'00" / E51°42'00"
Ludność: 739 tys.
Położenie: Miasto na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódz., na obszarze /źródliskowym Bzury (dorzecze Wisły) i Neru (dorzecze Odry).
Magdeburg (Niemcy)
Lokalizacja: N11°40'00" / E52°10'00"
Położenie: Miasto na Elbą, pomiędzy Hannowerem a Berlinem.
Malbork (Polska)
Lokalizacja: N19°02'00" / E54°02'00"
Ludność: 39 tys.
Położenie: Miasto w woj. elbl., na pograniczu Żuław Wiślanych i Pojez. Iławskiego, nad wsch. deltowym ramieniem Wisły - Nogatem.
Malkowo (Brak identyfikacji)
Położenie:
Małodiatycze (Polska)
Lokalizacja: N23°41'51" / E50°48'41"
Położenie: Wieś w woj. zamojskim, na zachód od Hrubieszowa (około 15 km).
Komentarz: Pisownia: Mołodiatycze.
Małoniż (Polska)
Lokalizacja: N23°40'00" / E50°35'00"
Położenie:
Małoszyce (Polska)
Lokalizacja: N19°50'00" / E50°33'00"
Położenie:
Marcinkowice (Polska)
Lokalizacja: N16°11'00" / E53°18'00"
Ludność: 0,64 tys.
Położenie: Wieś w woj. pil. (gmina Tuczno), na Pojez. Wałeckim.
Masłomęcz (Polska)
Lokalizacja: N23°55'00" / E50°42'00"
Położenie:
Mehrau (Brak identyfikacji)
Położenie:
Michorzewo (Polska)
Lokalizacja: N16°18'00" / E52°22'00"
Ludność: 0,88 tys.
Położenie: Wieś w woj. pozn. (gmina Kuślin), na Pojez. Poznańskim.
Mikołów (Polska)
Lokalizacja: N18°48'36" / E50°05'07"
Ludność: 38 tys.
Położenie: Miasto w woj. katow., na Wyż. Katowickiej, w pd. części GOP.
Mircze (Polska)
Lokalizacja: N23°54'14" / E50°39'07"
Położenie: Powiat Hrubieszów, około 20 km na południe od Hrubieszowa.
Mischau (Brak identyfikacji)
Położenie:
Mława (Polska)
Lokalizacja: N20°22'00" / E53°08'00"
Ludność: 30 tys.
Położenie: Miasto w woj. ciech., na Wzniesiach Mławskich.
Modryniec Lubelski (Brak identyfikacji)
Położenie:
Inne nazwy: Modryń k/ Hrubieszowa (?)
Mogilno (Polska)
Lokalizacja: N17°57'00" / E52°40'00"
Ludność: 12,9 tys.
Położenie: Miasto w woj. bydg., na Pojez. Gnieźnieńskim, nad jez. Mogileńskim.
Moniatycze (Polska)
Lokalizacja: N23°51'41" / E50°51'44"
Położenie: Wieś w Hrubieszowskim, około 5 km na pn. od Hrubieszowa.
Montreal (Kanada)
Lokalizacja: S78°00'00" / E45°30'00"
Położenie:
Mozołów (Brak identyfikacji)
Położenie:
Myszewo (Brak identyfikacji)
Położenie:
Nabróż (Polska)
Lokalizacja: N23°46'49" / E50°34'44"
Położenie:
Nadolce (Polska)
Lokalizacja: N23°42'00" / E50°32'00"
Położenie: 2 km od Łaszczowa, woj. lubelskie
Komentarz: Dawna siedziba właściciela ziemskiego Stanisława
Starowiejskiego.
Nakło nad Notecią (Polska)
Lokalizacja: N17°36'00" / E53°38'00"
Ludność: 19,8 tys.
Położenie: Miasto w woj. bydg., w Kotlinie Toruńskiej, na pr. brzegu Noteci, przy ujściu Ślęzy i wlocie Kanału Bydg.
Nattern (Brak identyfikacji)
Położenie:
Nieledew (Polska)
Lokalizacja: N23°47'07" / E50°49'53"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, opodal Hrubieszowa (około 10 km w kierunku północno-zachodnim).
Nieporęt (Polska)
Lokalizacja: N21°02'00" / E52°27'00"
Ludność: 2,4 tys.
Położenie: Wieś w woj. warsz., w Kotl. Warszawskiej, na pd. brzegu Jez. Zegrzyńskiego, przy wlocie Kanału Żerańskiego.
Nortwich (Anglia)
Lokalizacja: S2°30'00" / E53°20'00"
Położenie:
Nowa Sól (Polska)
Lokalizacja: N15°41'00" / E51°50'00"
Ludność: 42 tys.
Położenie: Miasto w woj. zielonogórskim, w Pradolinie Głogowskiej, na lewym brzegu Odry.
Nowa Wieś (Polska)
Lokalizacja: N23°32'00" / E50°29'00"
Położenie: W pobliżu źródeł rzeki Huczwy, 10 km na wschód od Tomaszowa Lubelskiego.
Nowa Wilejka (Brak identyfikacji)
Położenie:
Nowe Świeciany (Brak identyfikacji)
Położenie:
Nowe Warpno (Polska)
Lokalizacja: N14°28'55" / E53°38'50"
Ludność: 1,2 tys.
Położenie: Miasto w woj. szczecińskim, na północnym skraju Równiny Wkrzańskiej, na Półwyspie Warpieńskim, nad jez. Nowowarpieńskim (odnoga Zalewu Szczecińskiego) przy granicy z Niemcami.
Nowoczerkask (Rosja)
Lokalizacja: N40°00'00" / E47°00'00"
Ludność: 184 tys.
Położenie: Miasto w europejskiej części Rosji w dorzeczu Donu.
Nowy Sącz (Polska)
Lokalizacja: N20°41'00" / E49°33'00"
Ludność: 83 tys.
Położenie: Miasto w Kotlinie Sądeckiej nad Dunajcem i jego dopływami: Popradem, Kamienicą, Łubianką.
Nowy Targ (Polska)
Lokalizacja: N20°01'00" / E49°28'00"
Ludność: 33 tys.
Położenie: Miasto w woj. nowosądeckim, w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca, u podnóża Gorców.
Obiechów (Polska)
Lokalizacja: N19°50'00" / E50°34'00"
Położenie: Wieś w woj. kieleckim, w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Historia: Gmina Słupia utworzono na mocy ukazu carskiego w 1864 roku. Miejscowości, które wchodzą w jej obręb istniały oczywiście już o wiele dawniej, o czym świadczą wzmianki historyczne, dotyczące na przykład parafii słupskiej i obiechowskiej pochodzące z XIV w.
Komentarz: Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1215 r. Pierwotny kościół był drewniany, obecny wzniesiono w 1763 r. z fundacji Katarzyny z Dembskich Miroszewskiej, był odnowiony i konsekrowany w 1890 r. przez bpa Tomasza Kulińskiego. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, w stylu późnobarokowym, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie; polichromia z 1971 r.
Księgi metrykalne: ochrzczonych i zaślubionych od 1883 r., zmarłych od 1897 r.
Olkusz (Polska)
Lokalizacja: N19°29'00" / E50°11'30"
Ludność: 44 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, na zachodnim krańcu Wyżyny Olkuskiej.
Olsztyn (Polska)
Lokalizacja: N20°19'02" / E53°40'38"
Ludność: 158 tys.
Położenie: Miasto na Pojez. Olsztyńskim, nad Łyną oraz jeziorami;
Inne nazwy: Allenstein
Historia: Osada przy zamku kapituły warmińskiej, wzmiankowana 1348; prawa miejskie 1353; od 1440 zcł. antykrzyżackiego Związku Prus.; po wojnie trzynastoletniej 1454-66 wraz z Warmią przyłączony do Polski; Od 1772 w zaborze prus.
Komentarz: Główny ośrodek adm., gosp. i kult.-nauk. Warmii i Mazur.
Ornatowice (Polska)
Lokalizacja: N23°37'00" / E50°50'00"
Położenie: Wieś w woj. zamojskim, na południowo wschodnim krańcu Wyniosłości Giełczewskiej.
Osada-Klonowo (Brak identyfikacji)
Położenie:
Osłonin (Brak identyfikacji)
Położenie:
Ostrowiec Świętokrzyski (Polska)
Lokalizacja: N21°22'00" / E50°56'00"
Ludność: 79 tys.
Położenie: Miasto w woj. kieleckim, na Przedgórzu Iłżeckim, nad Kamienną.
Oszczów (Polska)
Lokalizacja: N24°05'00" / E50°34'00"
Położenie: Hrubieszowskie, około 35 km na południowy wschód od Hrubieszowa, tuż przy granicy państwwej.
Otola (Brak identyfikacji)
Położenie:
Otwock (Polska)
Lokalizacja: N21°15'00" / E52°08'00"
Ludność: 42 tys.
Położenie: Miasto w woj. warszawskim, na pograniczu Doliny Środkowej Wisły i Równiny Garwolińskiej, w pobliżu ujścia Świdra do Wisły.
Paryż (Francja)
Lokalizacja: N2°20'00" / E49°00'00"
Ludność: 9000 tys.
Położenie: Misto w północnej części Francji, nad Sekwaną. Stolica Francji.
Paterek (Brak identyfikacji)
Położenie:
Pechbude (Brak identyfikacji)
Położenie:
Pempau (Brak identyfikacji)
Położenie:
Pempowo (Brak identyfikacji)
Położenie:
Piaseczno (Polska)
Lokalizacja: N21°00'00" / E52°05'00"
Położenie: Pod Warszawą
Komentarz: Pod Warszawą ?
Piaski Szlacheckie (Polska)
Lokalizacja: N23°05'00" / E50°54'00"
Położenie: Wieś blisko północnej krawędzi woj. zamojskiego, z lewej strony rzeki Wieprz (w kierunku południowo-zachodnim od Krasnystaw).
Pikarnia (Brak identyfikacji)
Położenie:
Pilica (Polska)
Lokalizacja: N19°34'00" / E50°23'00"
Ludność: 1,9 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, w południowej części Wyżyny Częstochowskiej, u źródeł Pilicy.
Pobiedna (Polska)
Lokalizacja: N15°08'00" / E50°57'00"
Ludność: 1,3 tys.
Położenie: Wieś w woj. jeleniogórskim (gmina Leśna), w południwej części Pogórza Izerskiego, u podnóża Gór Izerskich, nad potokiem Granicznik (dorzecze Kwisy), przy granicy z Czechami.
Podhajce (Polska)
Lokalizacja: N23°44'09" / E50°31'42"
Położenie: Wieś na południowo-wschodnim krańcu woj. zamojskiego, nad Huczwą.
Podhajce /W (Ukraina)
Położenie: Siedziba powiatu w dawnym Okręgu Tarnopolskim.
Podhorce (Brak identyfikacji)
Położenie:
Pomorowic (Brak identyfikacji)
Położenie:
Poniczów (Brak identyfikacji)
Położenie:
Porycko (Brak identyfikacji)
Położenie:
Posadów (Brak identyfikacji)
Położenie:
Poznań (Polska)
Lokalizacja: N16°45'34" / E52°20'30"
Ludność: 557 tys.
Położenie: Miasto na skraju Pojezierza Poznańskiego i Gnieźnieńskiego, na obszrze Poznańskiego Przełomu Warty, nad Wartą, u ujścia jej prawych dopływów: Cybiny i Głównej, oraz lewego dopływu Bogdanki.
Prehoryłe (Polska)
Lokalizacja: N24°03'23" / E50°39'27"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim nad samą granicą państwa, nad Bugiem (poniżej Kryłowa).
Komentarz: Drewniana wieś, kryta słomą często się paliła - stąd jej nazwa z ukraińskiego.
Pruszków (Polska)
Lokalizacja: N20°40'00" / E52°10'00"
Ludność: 53,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. warszawskim, we wschodniej części Równiny Łowicko-Błońskiej, nad Utratą.
Przedbórz (Polska)
Lokalizacja: N19°50'00" / E51°04'00"
Ludność: 4 tys.
Położenie: Miasto w woj. piotrkowskim, na północnym skraju Pasma Przedborsko-Małogoskiego, nad Pilicą.
Przełaj (Brak identyfikacji)
Położenie:
Przemyśl (Polska)
Lokalizacja: N22°46'00" / E49°46'00"
Ludność: 71 tys.
Położenie: Miasto na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego, Pogórza Dynowskiego i Pradoliny Podkarpackiej, nad Sanem i jego dopływem Wiar.
Przetycz (Brak identyfikacji)
Położenie:
Przyłęk Mały (Brak identyfikacji)
Położenie:
Psiarków (Brak identyfikacji)
Położenie:
Pszczyna (Polska)
Lokalizacja: N18°51'00" / E49°53'00"
Ludność: 37 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, na Rowninie Pszczyńskiej, nad Pszczynką.
Pukarzewo (Brak identyfikacji)
Położenie:
Pukarzów (Polska)
Lokalizacja: N23°40'00" / E50°32'15"
Położenie: Wieś w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego, nad górnym biegiem Huczwy.
Puławy (Polska)
Lokalizacja: N21°57'03" / E51°26'00"
Ludność: 53 tys.
Położenie: Miasto w woj. lubelskim, na pograniczu Doliny Środkowej Wisły i Płaskowyżu Nałęczowskiego, nad Wisłą
Rachanie (Polska)
Lokalizacja: N23°33'00" / E50°32'23"
Ludność: 0,97 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. lubelskim, w zachodniej części Grzędy Sokalskiej.
Radecznica (Polska)
Lokalizacja: N22°48'00" / E50°45'00"
Ludność: 0,93 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. zamojskim, na pograniczu Roztocza Zachdniego i Padołu Zam., przy ujściu Gorajca do rz. Por (dorzecze Wieprza).
Radomsko (Polska)
Lokalizacja: N19°27'00" / E51°05'00"
Ludność: 51 tys.
Położenie: Miasto w woj. piotrkowskim, w regionie Wzgórz Radomszczańskich, nad Radomką.
Ramkau (Brak identyfikacji)
Położenie:
Raszków (Polska)
Lokalizacja: N17°40'00" / E51°41'00"
Ludność: 1,9 tys.
Położenie: Miasto w woj. kaliskim, na Wysoczyźnie Kal., nad Ołobokiem.
Rawicz (Polska)
Lokalizacja: N16°51'00" / E51°33'00"
Ludność: 21,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. leszczyńskim, na pograniczu Wysoczyzny Leszcz. i Kotl. Żmigrodzkiej, nad Masłówką (dorzecze Baryczy)
Rejowiec (Polska)
Lokalizacja: N23°16'44" / E51°03'24"
Ludność: 2,2 tys.
Położenie: Wieś gminna w woj. lubelskim, na pd.-zach. skraju Pagórów Chełm.
Rogalewszczyzna (Brak identyfikacji)
Położenie:
Rogów (Polska)
Lokalizacja: N19°52'00" / E51°49'00"
Ludność: 1,5 tys.
Położenie: Wieś w woj. skierniewickim, w pn. części Wzniesień Łódz.
Komentarz: Także wieś w woj. kieleckim (gmina Opatowiec), na Nizinie Nadwiślańskiej, na lewym brzegu Wisły (290 mieszkańców)
Rogóźno (Polska)
Lokalizacja: N22°58'00" / E51°24'00"
Położenie: Wieś na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, nad jez. Rogóźno, w dorzeczu Tyśmienicu w woj. lubelskim.
Rokitno (Polska)
Lokalizacja: N20°40'00" / E52°11'00"
Ludność: 0,07 tys.
Położenie: Wieś w woj. warszawskim (gmina Błonie), na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Utratą.
Rosenau (Brak identyfikacji)
Położenie:
Rozkopaczew (Polska)
Lokalizacja: N22°51'00" / E51°24'00"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, około 15 km na północ od Łęcznej.
Rozyszcze (Brak identyfikacji)
Położenie:
Ruthen (Brak identyfikacji)
Położenie:
Rybnik (Polska)
Lokalizacja: N18°27'00" / E50°01'00"
Ludność: 142 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, na Płaskowyżu Rybnickim, nad Rudą i jej dopływem Nacyną.
Sarnaki (Polska)
Lokalizacja: N22°52'00" / E52°18'30"
Ludność: 1,2 tys.
Położenie: Wieś w woj. bialsko-podl., na wsch. krańcu Wysoczyzny Siedl., nad Sarenką (l. dopływ Bugu).
Schilla (Brak identyfikacji)
Położenie:
Schönbruck (Brak identyfikacji)
Położenie:
Seeresen (Brak identyfikacji)
Położenie:
Siegen (Brak identyfikacji)
Położenie:
Sielec (Polska)
Lokalizacja: N23°31'44" / E51°00'39"
Ludność: 0,53 tys.
Położenie: Wieś w woj. chełmskim (gmina Leśniowice), na obszarze Pagórów Chełm.
Siemianowice Śl. (Polska)
Lokalizacja: N18°55'46" / E50°13'37"
Ludność: 77 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, na Wyż. Katowickiej, w centrum GOP.
Siemiatycze (Polska)
Lokalizacja: N22°43'48" / E52°23'39"
Ludność: 15,2 tys.
Położenie: Miasto w woj. białost. w pd. części Wysoczyzny Drohiczyńskiej, nad Kamionką (pr. dopływ Bugu).
Skarżysko Kamienna (Polska)
Lokalizacja: N20°50'00" / E51°08'00"
Ludność: 50 tys.
Położenie: Miasto w woj. kieleckim, ma pograniczu Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego, nad Kamienną, przy ujściu Kamionki.
Skierniewice (Polska)
Lokalizacja: N20°02'02" / E51°52'09"
Ludność: 47 tys.
Położenie: Miasto na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Skierniewką.
Skowronno Górne (Brak identyfikacji)
Położenie:
Skwierzyna (Polska)
Lokalizacja: N15°45'00" / E52°43'00"
Ludność: 10,2 tys.
Położenie: Miasto w woj. gorzowskim, na pd. skraju Kotl. Gorzowskiej, nad Wartą (powyżej ujścia Obry).
Słupia (Polska)
Lokalizacja: N19°53'10" / E50°38'19"
Ludność: 870 tys.
Położenie: Wieś w woj. kieleckim, na Płaskowyżu Jędrzejowskim, na wsch. od Szczekocin.
Inne nazwy: Słupia Jędrzejowska
Słupsk (Polska)
Lokalizacja: N17°01'49" / E54°22'03"
Ludność: 99 tys.
Położenie: Miasto na wsch. skraju Równiny Słupskiej, nad Słupią.
Sofia (Bułgaria)
Lokalizacja: N23°30'00" / E42°40'00"
Położenie:
Sokołowo (Polska)
Lokalizacja: N17°33'00" / E52°20'00"
Ludność: 1 tys.
Położenie: Wieś w woj. poznańskim (gmina Września), w pn. części Równiny Wrzesińskiej.
Sopot (Polska)
Lokalizacja: N18°29'00" / E54°20'00"
Ludność: 43 tys.
Położenie: Miastow w woj. gdańskim, w środkowej części Pobrzeża Kaszubskiego, na tarasie erozyjnym między krawędzią wysoczyzny a niziną nadmorską, nad Zat. Gdańską.
Sosnowiec (Polska)
Lokalizacja: N19°02'50" / E50°12'07"
Ludność: 237 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, na Wyżynie Katowickiej, nad Czarną Przemszą i jej pr. dopływą Brynicą, we wsch. części GOP, w centrum Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego.
Stalingard (Rosja)
Lokalizacja: N44°50'00" / E47°48'00"
Położenie: Miasto nad dolną Wołgą.
Inne nazwy: Wołgograd
Stanisławów (Ukraina)
Lokalizacja: N24°40'00" / E49°00'00"
Położenie: Podole, południowy wschód od Lwowa (około 100 km).
Inne nazwy: Iwano-Frankowsk
Steniatyn (Polska)
Lokalizacja: N23°46'56" / E50°31'31"
Położenie: Wieś na południowo-wschodnim krańcu woj. lubelskiego, nad Huczwą.
Komentarz: Bardzo żyzna, pszenno-buraczana ziemia.
Stupy (Brak identyfikacji)
Położenie:
Sulęcin (Polska)
Lokalizacja: N15°07'00" / E52°26'30"
Ludność: 10 tys.
Położenie: Miasto w woj. gorzowskim, na Pojez. Łagowskim, nad Postomią.
Sułkowice (Polska)
Lokalizacja: N19°40'00" / E49°50'00"
Ludność: 6,1 tys.
Położenie: Miastow w woj. krakowskim, w pd. części Pogórza Wielickiego, nad Skawinką (pr. sopływ Wisły).
Szczecin (Polska)
Lokalizacja: N14°37'02" / E53°22'38"
Ludność: 399 tys.
Położenie: Miasto nad Odrą i jej ramieniem Regalicą oraz jez.: Dąbie i Głebokim.
Szczekociny (Polska)
Lokalizacja: N19°45'00" / E50°38'00"
Ludność: 4,2 tys.
Położenie: Miasto w woj. częstochowskim, na obszarze Niecki Włoszczowskiej, nad Pilicą.
Szczytno (Polska)
Lokalizacja: N21°00'00" / E53°30'00"
Ludność: 27 tys.
Położenie: Miasto w woj. olszt., na pograniczu Pojez. Mrągowskiego i Równiny Mazurskiej, nad Jez. Długim.
Szprotawa (Polska)
Lokalizacja: N15°30'00" / E51°32'00"
Ludność: 13,4 tys.
Położenie: Miasto w woj. zielonogórskim, na pograniczu Równiny Szprotawskiej i Borów Dolnośląskich, nad Bobrem u ujścia Szprotawy.
Szubin (Polska)
Lokalizacja: N17°40'00" / E53°02'00"
Ludność: 9 tys.
Położenie: Miasto w woj. bydg., na zach. skraju Kotl. Toruńskiej, nad Gąsawką.
Świątki (Brak identyfikacji)
Położenie:
Świdnica (Polska)
Lokalizacja: N16°30'00" / E50°50'00"
Ludność: 63 tys.
Położenie: Miasto w woj. wałb., na Równinie Świdnickiej, nad Bystrzycą.
Świniuchy (Brak identyfikacji)
Położenie:
Świnoujście (Polska)
Lokalizacja: N14°23'45" / E53°51'53"
Ludność: 42 tys.
Położenie: Miasto w woj. szczec., gł. na wyspach Uznam i Wolin, nad M. Bałtyckim.
Tarasówka (Brak identyfikacji)
Położenie:
Komentarz: Gdzieś w pobliżu Hrubieszowa ?
Tarnowskie Góry (Polska)
Lokalizacja: N18°45'40" / E50°22'20"
Ludność: 66 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, na Garbie Tarnogórskim, na pn. skraju GOP.
Teptiuków (Polska)
Lokalizacja: N23°55'55" / E50°49'07"
Położenie: Wieś w woj. zamojskim, tuż koło Hrubieszowa w kierunku północno-wschodnim.
Tomaszów Lubelski (Polska)
Lokalizacja: N23°25'15" / E50°27'50"
Ludność: 21 tys.
Położenie: Miasto w woj. lubelskim, na wsch. skraju Roztocza Środk., nad Sołokiją.
Toruń (Polska)
Lokalizacja: N18°31'11" / E52°54'43"
Ludność: 203 tys.
Położenie: Miasto w Kotl. Toruńskiej, nad Wisła i Drwęcą.
Trawniki Lubelskie (Polska)
Lokalizacja: N23°01'00" / E51°09'00"
Ludność: 2,9 tys.
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, w Obniżeniu Dorohuckim, na l. brzegu Wieprza.
Troisdorf (Brak identyfikacji)
Położenie:
Tuczapy (Polska)
Lokalizacja: N23°46'36" / E50°36'24"
Położenie: Wieś w południowo-wschodnim krańcu woj. zamojskiego, po prawaej stronie Huczwy.
Ustka (Polska)
Lokalizacja: N16°52'12" / E54°28'21"
Ludność: 16,8 tys.
Położenie: Miasto w woj. słup., na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia Słupi do M. Bałtyckiego.
Uściług (Ukraina)
Lokalizacja: N24°10'00" / E50°50'00"
Położenie: Uściług, miasto, przejście graniczne z Ukrainy do Polski, koło Hrubieszowa.
Komentarz: Po polskiej stronie przejście graniczne jest w Zosinie, w pobliżu Hrubieszowa.
Wałbrzych (Polska)
Lokalizacja: N16°07'53" / E50°43'16"
Ludność: 138 tys.
Położenie: Miasto w szerokiej kotlinie w G. Wałbrzyskich, nad Pełcznicą (pr. dopływ Strzegomki).
Warszawa (Polska)
Lokalizacja: N20°55'13" / E52°09'15"
Ludność: 1569 tys.
Położenie: Miasto w obszarze Kotl. Warszawskiej, Równiny Warszawskiej i Doliny Środkowej Wisły, nad Wisła.
Wągrowiec (Polska)
Lokalizacja: N17°12'00" / E52°48'00"
Ludność: 24 tys.
Położenie: Miasto w woj. pilskim, na Pojez. Chodzieskim, nad Wełną, jej dopływami Nielbą i Strugą Gołaniecką oraz rynnowym Jez. Durowskim.
Wegoj (Brak identyfikacji)
Położenie:
Weidenau (Brak identyfikacji)
Położenie:
Werbkowice (Polska)
Lokalizacja: N23°45'45" / E50°44'50"
Ludność: 3 tys.
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, w Kotlinie Hrubieszowskiej, nad Huczwą, przy drodze z Zamościa do Hrubieszowa.
Westerland (Niemcy)
Lokalizacja: N8°05'00" / E54°50'00"
Położenie: Miejscowość letniskowa przy samej granicy z Danią na półwyspie Sylt (Schleswig).
Wieliczka (Polska)
Lokalizacja: N20°02'00" / E49°59'00"
Ludność: 17,9 tys.
Położenie: Miasto w woj. krakowskim, na pograniczu Pogórza Wielickiego i Podgórza Bocheńskiego.
Wielkie Łuki (Rosja)
Lokalizacja: N30°40'00" / E56°30'00"
Ludność: 80 tys.
Położenie: Miasto nad rzeką Łować, obwód pskowski.
Wilno (Litwa)
Lokalizacja: N25°10'00" / E54°40'00"
Ludność: 316 tys.
Położenie: Stolica Litwy, u ujścia Wilejki do Wilii.
Wisła (Polska)
Lokalizacja: N18°50'00" / E49°40'00"
Ludność: 11,1 tys.
Położenie: Miasto w woj. bielskim, w Beskidzie Śląskim, w Dol. Górnej Wisły (w pobliżu jej źródeł).
Witnica (Polska)
Lokalizacja: N14°52'00" / E52°42'00"
Ludność: 6,9 tys.
Położenie: Miato w woj. gorzowskim, w Kotl. Gorzowskiej, nad Witną (pr. dopływ Warty).
Włodzimierz (Ukraina)
Lokalizacja: N24°20'00" / E50°50'00"
Ludność: 23 tys.
Położenie: Miasto nad rzeką Ługą (dopływ Bugu).
Inne nazwy: Włodzimierz Wołyński
Historia: W latach 1919 - 1939 należał do Polski.
Wojkowice (Polska)
Lokalizacja: N18°57'50" / E50°16'54"
Ludność: 9,8 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, na Wyż. Katowickiej, w dol. Brynicy i jej l. dopływu Jaworznika.
Wojsławice (Polska)
Lokalizacja: N23°33'00" / E50°54'00"
Ludność: 1,5 tys.
Położenie: Wieś w woj. chełmskim, na obszarze Działów Grabowieckich, u żródeł Wojsławki (pr. dopływ Wieprza).
Wola Obrzanska (Brak identyfikacji)
Położenie:
Komentarz: Może Wola Obszańska, wieś w woj. zamojskim na jego południowych krańcach, po lewej stronie rzeki Tanew.
Wonneberg (Brak identyfikacji)
Położenie:
Wożuczyn (Polska)
Lokalizacja: N23°35'00" / E50°34'00"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, w zachodniej części Grzędy Sokalskiej (przy drodze Tomaszów Lub. - Hrubieszów).
Wólka Ołudzka (Brak identyfikacji)
Położenie:
Wrocław (Polska)
Lokalizacja: N16°53'41" / E51°02'11"
Ludność: 613 tys.
Położenie: Miasto na obszarze Pradoliny Wrocławskiej oraz na pn.-wsch. skraju Równiny Wrocławskiej i pd.-zach. krańcach Równiny Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą.
Wschowa (Polska)
Lokalizacja: N16°17'00" / E51°47'00"
Ludność: 14,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. leszcz., w zach. części Wysoczyzny Leszcz.
Wysokie Mazowieckie (Polska)
Lokalizacja: N22°30'00" / E52°54'00"
Ludność: 9,4 tys.
Położenie: Miasto w woj. łomż., na Wysoczyźnie Wysokomazow., nad Brokiem.
Zamość (Polska)
Lokalizacja: N23°14'30" / E50°42'43"
Ludność: 68 tys.
Położenie: Miasto w Padole Zam., nad Łabuńką (pr. dopływ Wieprza) i jej pr. dopływem Topornicą.
Zaręka (Polska)
Lokalizacja: N24°05'30" / E50°37'22"
Położenie: Wieś w woj. lubelskim, w wschodniej części Grzędy Sokalskiej (tuż przy granicy państwowej).
Zarzecze (Polska)
Lokalizacja: N22°32'30" / E49°59'00"
Ludność: 1,5 tys.
Położenie: Wieś w woj. przemyskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką Wschodnią (pr. dopływ Wisłoki).
Zawiercie (Polska)
Lokalizacja: N19°20'00" / E50°25'00"
Ludność: 56 tys.
Położenie: Miasto w woj. katowickim, w Obniżeniu Górnej Warty, nad Wartą.
Ząbkowice Śląskie (Polska)
Lokalizacja: N19°11'00" / E50°17'00"
Ludność: 17,1 tys.
Położenie: Miasto w woj. wałb., w pn. części Obniżenia Otmuchowskiego, nad Budzówką (l. dopływ Nysy Kłodzkiej).
Ziegenhals (Brak identyfikacji)
Położenie:
Zielona Góra (Polska)
Lokalizacja: N15°29'00" / E51°55'00"
Ludność: 113 tys.
Położenie: Miasto na obszarze Wału Zielonogórskiego, 10 km na pd. od Odry, na terenie źródliskowym kilku potoków, m.in. nad Złotym Potokiem (dorzecze Odry).
Złotów (Polska)
Lokalizacja: N17°02'00" / E53°19'00"
Ludność: 18,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. pilskim, na Pojez. Krajeńskim, nad jez.: Złotowskim, Zaleskim, Baba, Proboszczowskim i Burmistrzowskim oraz rz. Głomią (pr. dopływ Gwdy).
Komentarz: Także: wieś w woj. wrocławskim (gmina Zawonia), na wsch. skraju Kotliny Żmigrodzkiej (460 mieszkańców).
Zuckau (Brak identyfikacji)
Położenie:
Zwierzyniec (Polska)
Lokalizacja: N22°57'02" / E50°36'32"
Ludność: 3,5 tys.
Położenie: Miasto w woj. zam. na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem, na zach. skraju Roztoczańskiego Parku Nar.
Żabinka (Polska)
Lokalizacja: N21°55'00" / E54°10'00"
Położenie: W pobliżu jez. Gołdopiwo, 20 km na północny wschód od Giżycka.
Żagań (Polska)
Lokalizacja: N15°19'00" / E51°33'00"
Ludność: 28 tys.
Położenie: Miasto w woj. zlielonogór., na pn. skraju Borów Dolnośląskich, nad Bobrem, przy ujściu CZernej Wielkiej.
Komentarz: Dawniejsze Województwo Zielonogórskie, obecnie Lubuskie.
Żarnowiec (Polska)
Lokalizacja: N19°52'00" / E50°29'00"
Ludność: 0,78 tys.
Położenie: Wieś w woj. katowickim na pograniczu Wyż. Miechowskiej i Progu Lelowskiego, w zabagnionej dolinie Pilicy.
Żnin (Polska)
Lokalizacja: N17°40'00" / E52°50'00"
Ludność: 14,7 tys.
Położenie: Miasto w woj. bydg., na Pojez. Gnieźnieńskim, między jez.: Żnińskim Dużym a Żnińskim Małym, które łączy rz. Gąsawka.
Żydaczów (Ukrain)
Lokalizacja: N24°00'00" / E49°30'00"
Położenie: Na południe od Lwowa, północny wschód od Stryj. 

 


Źródła:

[piwkowsk/locations/footer.html]