V Międzynarodowy Zjazd Rodziny Piwkowskich

Protokół

W dniach 20 do 22.08.2004 odbył się 5-ty Zjazd Rodziny Piwkowskich.

Gościliśmy w pięknie krajobrazowo położonym hotelu w Morsku na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej ok. 80 km na północ od Krakowa.

W pierwszym dniu przybycia spędziliśmy wieczór w oryginalnej chacie przy grilu piekąc apetyczne mięsiwa i Krakowską kiełbasę, a wszystko to obficie zostało zakropione i to nie tylko przez deszcz. Czas minął bardzo szybko na śmiechu i tańcach.

W sobotę spotkaliśmy się na śniadaniu o godz. 9:00. Było nas już 32 osoby.

O godz. 14:00 zostały wygłoszone przez Roberta Piwkowskiego z Sosnowca i Gerda Piwkowskiego z Langfeld mowy otwierające oficjalnie Zjazd. Otwarcia dokonano dla 45 uczestników Zjazdu.

Gerd w swojej wypowiedzi podjął temat nowoczesnych biologicznych badań związków rodzinnych. Obecnie jest możliwe, dzięki analizie kodu genetycznego ustalić pokrewieństwo osób zarówno obecnie żyjących, jak i w odniesieniu do przeszłości.

Robert przedstawił swoje olbrzymie drzewo genealogiczne i doniósł o najstarszym odnalezionym zapisie dotyczącym jego przodka w księdze kościelnej z 1756-go roku.

Gerd dokonał uhonorowania osób za pracę dla Archiwum Rodzinnego.

Zwieńczeniem soboty była biesiada z dużą ilością jadła i picia.

W niedzielę tj. 22.08.2004 pojechaliśmy na mszę do Kościoła w miejscowości Łany Wielkie. W pobliskim Domu Gminnym dostaliśmy do wglądu oryginalną Księgę Narodzin i Ślubów z roku 1756-go, którą to oglądaliśmy na masce samochodu.

Po wizycie na miejscowym cmentarzu, gdzie oddano ostatnią cześć zmarłym z rodziny Piwkowskich, 5-ty Żjazd Rodziny Piwkowskich dobiegł końca.

Za pracę dla Archiwum wyróżniono Honorową Szpilką następujące osoby:

Irena Neumann Kostryzń PL
Stefan Piwkowski Lublin PL
Janusz Wróblewski Oldenburg D
Karolina Wróblewska Oldenburg D
Edward Piwkowski Czeladź PL

Robert i Ilona byli organizatorami Zjazdu. Impreza była dla nas przyjemnie zaplanowana i przeprowadzona przez nich z brawurą. Dziękujemy im obojgu za ich trud i zaangażowanie.

Gerd P. v. Piwkowski
Archiwum Rodzinne


Zobacz także informacje nadesłane z Archiwum:

 


Web Admin: AlexP@ceti.com.pl

All Rights Reserved
Copyrights (c)
Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja: 28 listopada 2004