Zmiany od ostatniego uaktualnienia

Wykaz zmian w danych dotyczących osób
Osoba Nowa Poprawki Portret Fotografie
Julian Piwkowski [A00006]      tak  
Karolina Okonowicz [A00026]    tak  tak  
Stanisław Piwkowski [A00052]      tak  
Irena Gajdomin [A00053]      tak  
Stefan Piwkowski [A00061]    tak    
Maria Pohorecka [A00062]    tak    
Mirosław Piwkowski [A00071]      tak  
Marek Piwkowski [A00099]      tak  
Zofia Jędrzejewska [A00104]    tak    
Jerzy Piwkowski [A00114]    tak    
Teresa Krause [A00115]    tak    
Janusz Piwkowski [A00118]    tak    
Celina Majcherek [A00119]    tak    
Małgorzata Piwkowska [A00120]    tak    
Aleksander Piwkowski [A00122]    tak    
Hanna Raba [A00123]    tak    
Artur Piwkowski [A00126]    tak    
Łukasz Piwkowski [A00127]    tak    
Teofil Piwkowski [A00133]    tak    
Tatiana Smyk [A00134]    tak    
Mieczysław Piwkowski [A00147]    tak  tak  
Feliks Piwkowski [A00148]    tak    
Stanisław Piwkowski [A00149]    tak    
Barbara Jedryszczyk [A00150]    tak    
Katarzyna Piwkowska [A00151]    tak    
Henryk Piwkowski [A00162]    tak  tak  
Grzegorz Piwkowski [A00166]    tak    
Danuta Piwkowska [A00168]    tak  tak  
Adam, Piotr Piwkowski [A00199]    tak  tak  
Wiesław Piwkowski [A00201]    tak  tak  
Łucja Piwkowska [A00207]    tak    
Konstancja Piwkowska [A00209]    tak    
Maria Piwkowska [A00210]    tak    
Stanisław Piwkowski [A00211]      tak  
Antoni Piwkowski [A00216]      tak  
Janina Chomik [A00219]    tak    
Wojciech Piwkowski [A00238]      tak  
Marian Piwkowski [A00242]      tak  
Julian Piwkowski [A00250]    tak    
Marek Piwkowski [A00252]    tak  tak  
Piotr Neumann [A00258]    tak  tak  
Dorota, Teresa Piwkowska [A00268]      tak  
Hanna Piwkowska [A00277]    tak    
Hanna Piwkowska [A00285]    tak    
Kostka Piwkowska [A00290]    tak    
Gerd, Paul Piwkowski [A00351]    tak    
Wilma Pohl [A00352]    tak    
Siegfried Eckehard Pifkowski [A00353]    tak    
Kazimierz Piwkowski [A00424]    tak    
Leon Antoni Piwkowski [A00427]    tak    
Jacek Paweł Piwkowski [A00430]    tak    
Dorota Bernard [A00477]    tak    
Dominik Zacharski [A00478]    tak    
Janina  [A00479]    tak    
Barbara Piwkowska [A00480]    tak    
Marek, Julian Piwkowski [A00726]    tak  tak  
Eugeniusz Piwkowski [A00736]    tak    
Edward, Józef Piwkowski [A00745]    tak    
Jadwiga, Wanda Piątek [A00747]    tak    
Walerian, Władysław Piwkowski [A00750]    tak    
Robert, Dariusz Piwkowski [A00764]    tak    
Ilona, Barbara Twardowska [A00765]    tak    
Artur, Stanisław Piwkowski [A00767]    tak    
Halina Pasierb [A01042]    tak  tak  
Krystyna Pasierb [A01050]    tak  tak  
Aneta Pabian [A01084]    tak  tak  
Alicja, Teresa Piwkowska [A01085]    tak    
Jan Łoński [A01086]    tak    
Mariusz Piwkowski [A01098]    tak  tak  
Teresa Piwkowska [A01173]    tak  tak  
Ewa Obertyńska [A01311]    tak  tak  
Maria Romanowska [A01314]    tak  tak  
Marcin Błoński [A01368]    tak    
Helena Borys [A01369]  tak  tak    
 Ciotek [A01370]  tak  tak    
Marian Piwkowski [A01371]  tak  tak    
Mirosław Neumann [A01372]  tak  tak  tak  
Bożena Neumann [A01373]  tak  tak  tak  

 

Zmiany te dotyczą plansz: ACD, ADA, ADC, GACB,


Webmaster:
Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyright (c) Aleksander Piwkowski

Data generacji:
Today