Zmiany od ostatniego uaktualnienia

Wykaz zmian w danych dotycz±cych osób
Osoba Nowa Poprawki Portret Fotografie
Wilma Pohl [A00352]    tak    
Johann, Joseph Pohl [A01536]  tak  tak    
Katharina Klaus [A01537]  tak  tak    
Johan, Joseph Pohl [A01538]  tak  tak    
Heinz, Engelbert Pohl [A01539]  tak  tak    
Ingeborg, Margarete Pohl [A01540]  tak  tak    
Kurt, Rolf Pohl [A01541]  tak  tak    
Käthe Pohl [A01542]  tak  tak    
Anastasia Jutova [A01543]  tak  tak    
Ellen Pohl [A01544]  tak  tak    
Reiner Pohl [A01545]  tak  tak    
Astrid Pohl [A01546]  tak  tak    
Ingrid Pohl [A01547]  tak  tak    
Maria Müller [A01548]  tak  tak    
Heinz Pohl [A01549]  tak  tak    
Günther Pohl [A01550]  tak  tak    
Hans, Jürgen Pohl [A01551]  tak  tak    
Eva Pohl [A01552]  tak  tak    
Monika Pohl [A01553]  tak  tak    
Klaus Pohl [A01554]  tak  tak    
Karl, Heinz Pohl [A01555]  tak  tak    
Kurt Pohl [A01556]  tak  tak    
Ralph Pohl [A01557]  tak  tak    
Thomas Pohl [A01558]  tak  tak    
Karl, Heinz Pütz [A01559]  tak  tak    
Rolf Pütz [A01560]  tak  tak    
Michael Pütz [A01561]  tak  tak    
Sabine Kohlsdorf [A01562]  tak  tak    
Raphael Pütz [A01563]  tak  tak    
Siegfried, Friedrich Lobüscher [A01564]  tak  tak    
Sigrid Lobüscher [A01565]  tak  tak    
Sonja Lobüscher [A01566]  tak  tak    
Heinz, Dieter, Rolf Barz [A01567]  tak  tak    
Tanja Barz [A01568]  tak  tak    
Christian Karl [A01569]  tak  tak    

 

Zmiany te dotycz± plansz: X009,


Webmaster:
Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyright (c) Aleksander Piwkowski

Data generacji:
Today