Zmiany w danych genealogicznych

 

6 marca 2004

Uzupełnienia i trochę zdjęć. Wszystko to, co otrzymałem z Archiwum na przełomie poprzedniego i tego roku.

 • Kilkanaście nowych osób o nazwisku Barthel de Weydenthal: X011
 • Uzupełnienia i poprawki szeregu nowych osób oraz już istniejących w naszej bazie;
 • Kilka nowych zdjęć portretowych na strony personalne.

Szczegółowy wykaz zmian

 

29 luty 2004

Kolejna partia zaległości z poprzedniego roku, i nie tylko. Tym razem dodatkowe plansze z rodzinami 

Szczegółowy wykaz zmian

 

27 luty 2004

Kolejna część z nowości  nadesłanych przez Gerda pod koniec 2003.

 • Tym razem są to dane dotyczące rodziny Pohl.

Szczegółowy wykaz zmian

 

22 luty 2004

Kolejna część z nowości  nadesłanych przez Gerda pod koniec 2003.

 • Przede wszystkim nowa plansza X007 i X008 (Schilke), oraz korekty i uzupełnienia danych Klinkusch. 

Szczegółowy wykaz zmian

 

21 luty 2004

Kolejna część z nowości  nadesłanych przez Gerda pod koniec 2003.

 • Przede wszystkim nowa plansza M - to linia Szczepana. Poza tym drobne korekty w danych wprowadzonych uprzednio. 

Szczegółowy wykaz zmian

 

17 luty 2004

Druga część z nowości  nadesłanych przez Gerda pod koniec 2003.

 • Nowych kilkanaście osób, nowa linia: Boncza, na nowej planszy: L, 

Szczegółowy wykaz zmian

 

14 luty 2004

Pierwsza część z nowości  nadesłanych przez Gerda pod koniec 2003.

 • Nowych kilkanaście osób, nowa linia: Boncza, na nowej planszy: L, 

Szczegółowy wykaz zmian

 

23 marca 2002

To już ostatnia partia danych nadesłanych przez Gerda na jesieni 2001.

 • 11 nowych osób z rodu Klinkusch - wszyscy zgrupowani na nowej planszy X006;

Szczegółowy wykaz zmian


17 marca 2002
 • Ponad 30 nowych osób linii Schröder, Geisler, Maruhn i Hammstengel. Wszyscy umieszczeni na specjalnej planszy X005.

Szczegółowy wykaz zmian


11 luty 2002
 • Poprawki na planszy A, AD, ADC oraz E;
 • Nowe osoby: Mirosław (A01372) i Bożena Neumann (A01373).
 • Nowe fotografie: od F00131 do F00135.
 • Nowe fotografie personalne (6 osób) na podstawie fotografii F00131 do F00135.
 • Nowa strona VIP: dla Mieczysława Piwkowskiego (A00147).
 • Trzy zdjęcia ze zjazdu włączone do protokołu ze zjazdu.
 • Nowe fotografie personalne (20 osób) na podstawie zdjęć z IV Zjazdu.

Szczegółowy wykaz zmian


19 stycznia 2002
 • Dalsze uzupełnienia do danych na planszy AA (Szymanik, Łoński);
 • Poprawki na planszy K;
 • Poprawki na planszach A, AA, ABA, AD;
 • Uzupełnienia na planszach J oraz FAB;
 • Obszerne uzupełnienia na planszy E oraz EA i EB wynikiem czego powstały dwie nowe plansze EC i ED.
 • Nowe osoby o identyfikatorach od: A01315 do A01368.

Szczegółowy wykaz zmian


25 grudnia 2001
 • Poprawki i uzupełnienia do protokołu ze Zjazdu; Oficjalna wersja w języku polskim i niemieckim z Archiwum;
 • Poprawki do danych na planszy AA (Szymanik, Łoński);
 • Uzupełnienia na planszy AAA (Piwkowska Grażyna, Głodzik Wiktor i ich dzieci);
 • Drobne poprawki na planszy CA;
 • Poprawki i nowe osoby na plansza E, EA oraz nowej planszy EB (13 nowych osób);
 • Rozbudowa planszy dawno nie aktualizowanej AB o nowe dane umieszczone na planszy ABA - 19 nowych osób;
 • Potomkowie Adama Piwkowskiego (A00987) na nowej planszy FAB - 10 nowych osób (plus kilka w opisie);

15 sierpnia 2001

Obszerne uzupełnienia dotyczące potomków Julii Piwkowskiej (A00135). W ten sposób nasza baza danych została uzupełniona o informacje o rodzinach Ożarowscy oraz Krystek - razem 48 nowych osób. Prezentacja graficzna została rozbudowana o dodatkowe plansze ACD i ACDA, a plansza AC została przebudowana.


4 maja 2001

3 nowe linie nadesłane przez Gerda w ostatnim czasie. Każda z nich została umieszczona na osobnej planszy: linia Flensburg (plansza I), linia Danzig (Gdańsk) (plansza J)oraz linia Allenstein (Olsztyn) (plansza K). W sumie przybyło 46 nowych osób w naszej bazie.


3 maja 2001

Nowe informacje genealogiczne od Magdaleny Chudzickiej (A01177). Nadesłała dane dotyczące, między innymi, jej męża Leszka Czajkowskiego, jego matki Teresy z domu Piwkowskiej, jego babki Janiny z domu Paszkiewicz i dziadka Juliana Piwkowskiego (A00105), syna Rudolfa.

Wszystkie te osoby znalazły się na nowej planszy ABA.


2 maja 2001

Na nowych planszach dodatkowych X003 oraz X004 przedstawiono drzewo genealogiczne rodzin Lux, Grüttner, Röhlich oraz Krause. Rodziny te spokrewnione są z naszą rodziną poprzez Teresę Krause (A00115) oraz z rodziną Jędrzejewskich, przedstawioną już uprzednio na planszy dodatkowej X001. Nowe osoby otrzymały indeksy od A01122 do A01171.

Rozbudowaniu uległ też serwis zdjęciowy. Przybyły zdjęcia o indexach od F00054. Zmieniły się także zasady umieszczania zdjęć w Serwisie Internetowym. Ze względu na ograniczone rozmiary przestrzeni jaką mamy do dyspozycji w Internecie zdjęcia będą klasyfikowane na trzy kategorie. Zdjęcia należące do pierwszej kategorii (o dużym znaczeniu genealogiczno - dokumentacyjnym) będą umieszczane w Serwisie Internetowym w formie ograniczonej co do jakości i rozmiarów oraz na CD w pełnej postaci. Zdjęcia należące do drugiej kategorii będą umieszczane w spisach i wykazach w Serwisie Internetowym w postaci jedynie opisów oraz na CD w pełnej postaci. Zdjęcia należące do trzeciej kategorii będą dostępne jedynie na CD.


4 marca 2001

Wprowadziłem drugą planszę dodatkową (o oznaczeniu X002) przeznaczoną dl a rodziny Okroj. Materiały na temat tej rodziny nadeszły jeszcze w poprzednim roku. Umieszczono na tej planszy piktogramy 23 nowych osób a ich dane wprowadzono do bazy.

Rodzina Okroj spokrewniona jest z rodziną Piwkowskich poprzez małżeństwo Piwkowski Michael Paul (A00334) z Okroj Catharina, Carolina (A00335).


29 grudnia 2000

Nowe osoby w bazie, choć nie ma ich na razie na planszach graficznie reprezentujących drzewo genealogiczne rodziny. Każda z tych osób posiada jednak swoją stronę personalną. Są to: mąż oraz dzieci Piwkowskiej Danuty (A00168). Jest też wpisany do bazy syn Roberta i Ilony Piwkowskich: Mariusz (A01098).

Zmiany w herbach. Linia uwidoczniona na planszach A pochodzi od przodka pieczętującego się herbem Abdank (a nie Radwan). Herb Radwan należy do linii z planszy F (od 5 marca 1836 herb Kosemczyk). Wszystkie trzy herby można obejrzeć na stronie herbowej.


30 listopada 2000

Po dłuższej przerwie wreszcie jakieś informacje. Naniesione poprawki dotyczą głównie plansz rozpoczynających się od litery "A". Poprawki nanoszone były w różnych okresach po trochę choć nie były umieszczane w internecie, więc trudno wskazać je szczegółowo. Niech pomocą w ich ustalaniu będzie lista nowo wpisanych do naszej bazy, choć nie wszyscy pojawią się w prezentacji graficznej:

 1. Pawłowski Tomasz (A01083)
 2. Pabian Aneta (A01084)
 3. Piwkowska Alicja, Teresa (A01085)
 4. Łoński Jan (A01086)
 5. Łoński Bolesław (A01087)
 6. Łońska Ludmiła (A01088)
 7. Szymanik Aleksander (A01089)
 8. Szymanik Bogdan (A01090)
 9. Szymanik Teresa (A01091)
 10. Szymanik Andrzej (A01092)

25 marzec 2000

Duga część z obszernych materiałów nadesłanych z Archiwum Rodzinnego jeszcze w styczniu. Zmiany dotyczą plansz AAAA, AB, ACA, ADA, ADB, ADC oraz E. Pojawiły się też trzy nowe plansze: ACC, EA oraz H (nowa gałąź). Ogółem wprowadzono do bazy informacje o 53 nowych osobach (jedna ubyła: Arkadiusz Duczmal).

Ze styczniowej partii danych pozostało jeszcze do wprowadzenia kilkanaście osób - przodków Okroj Karoliny, żony Michaela Paula Piwkowskiego. Będzie to osobna plansza zdefiniowana na zasadzie podobnej do planszy rodziny Jędrzejewskich.


4 marzec 2000

Pierwsza część z obszernych materiałów nadesłanych przez Gerda i Wilmę jeszcze w styczniu. Ta część zrealizowanych zmian dotyczy linii rodzinnej umieszczonej na planszach rozpoczynających się na literę F. Obecnie jest ich 6: F, FA, FB, FAA, FAAA oraz FAAB. Ogółem nasza baza powiększyła się o 84 nowe osoby. Wprowadzono także szereg uzupełnień do opisu osób znajdujących się na tych planszach już wcześniej.


16 styczeń 2000

Uzupełnienia dotyczące kilku osób na planszy AC: Piwkowski Czesław (A00152), Piwkowski Kazimierz (A00153), Sas Janina (A00154), Piwkowska Jadwiga (A00155), Piwkowski Józef Henryk (A00156), Piwkowski Romulad (A00158); oraz na planszy ACA: Piwkowska Anna (A00203), Piwkowski Paweł (A00204), Piwkowska Joanna (A00205).

Ponadto wprowadzono informację o dwóch nowych osobach: Serafińczuk Tadeusz (A00945), Bień Piotr (A00946).


20 listopad 1999

Szereg uzupełnień zbieranych od kilku tygodni a dopiero teraz właściwie opracowanych. Zmiany dotyczą plansz AD, B i AD. Ze względu na nowe osoby wydzielono też nowe plansze: ADD i BB. W sumie do bazy wprowadzono dane o 22 nowych osobach (od A00923 do A00944).


30 październik 1999
 1. Nowa osoba: Monika Mariola Fornal, żona Jarosława (A00520).
 2. Uzupełnienia: Andrzej (A00510), jego żona Cecylia Lipinska, oraz dzieci
 3. Rodzina spokrewniona: Jaczuk, potomkowie Jaczuk Mieczysława (A00400), syna Jaczuk Antoniego (A00392) i Piwkowskiej Stanisławy (A00391). Dane nadesłane przez Przemysława Jaczuk syna Mieczysława uwidoczniono na formularzu E, chociaż informacji tych nie wprowadzono bazy komputerowej (brak stron personalnych).
 4. Korekty: nadesłane faxem przez Gerda, głównie dotyczyły osób na planszy DA - większość z nich mieszkała w Gdańsku w tym samym domu co Günter Grass.

26 wrzesień 1999

Uzupełniono drzewo genealogiczne o informacje dotyczące potomków Teresy Marii Piwkowskiej (A00185), głównie na podstawie danych przesłanych przez jej córkę Małgorzatę Elżbietę Jurkiewicz (A00900). Dzięki temu baza danych o naszej rodzinie powiększyła się o kolejnych 6 osób i liczy obecnie 904 osoby.

Dwie nowe osoby dopisano też do drzewa genealogicznego na planszy ADB. Są to: Hałaj Czesława (A00905) żona Piotra Piwkowskiego (A00267) oraz ich córka Natalia (A00906).

Dopisano także z dużym opóżnieniem informacje o Glinka Annie (A00907) współmałżonce Jacka Piwkowskiego (A00273). Ślub odbył się w Witnicy 7 sierpnia 1999.

Baza danych naszej rodziny wzbogaciła się też o informacje dotyczące 12 osób (identyfikatory od A00908 do A00919) - potomków Jana Piwkowskiego (A00014) i Marii Koszałko (A00034).


7 sierpień 1999

Zakończono wprowadzanie danych otrzymanych od Roberta Piwkowskiego (A00764). Tym razem wprowadzono informacje o 98 osobach, potomkach z linii żeńskich o numerach od A00798 do A00896. Ponadto bazę uzupełniono o dwie nowe osoby: rodziców Karwat Teodozji oraz Karwat Stanisławy a także zmodyfikowane dane o Kazimierzu (A00143) i Stanisławie (A00144). Informacje te nadesłała Małgorzata Jurkiewicz (danych w bazie o tej osobie jeszcze nie ma) córka Teresy Piwkowskiej primo voto Jurkiewicz (A00185).


11 lipiec 1999

Wprowadzono uaktualnienia w planszy D oraz DA. Przybyło 6 nowych osób o numerach od A00792 do A00797 (oraz A00291 w miesjce usuniętej innej osoby). Ród Piwkowskich w linii Johanna przesunął się o dwa pokolenia - wprowadzono informacje o jego siostrze, ojcu i dziadku (a także ich żonach). Dodatkowo wprowadzono też informacje o córce drugiego męża Marii Piwkowskiej (A00458) Ladach Annemarie Martha (A00797) pomimo, iż nie ujęto jej w prezentacji graficznej.


4 lipiec 1999

Dzięki informacjom nadesłanym przez Roberta Piwkowskiego (A00764) nasza baza danych rozszerzyła się znacznie i obecnie zawiera informacje o 791 osobach. Wprowadzono osoby bezpośrednio związane z naszą rodziną poprzez nazwisko lub związek małżeński. Osoby te zostały umieszczone na dziewięciu nowych planszach oznaczonych symbolami rozpoczynającymi się od litery G i ponumerowane od A00572 do A00791. Szczegółowy wykaz nazwisk wprowadzonych osób dostępny jest na każdej z plansz prezentacji graficznej drzewa genealogicznego (u dołu).

W dalszej kolejności wprowadzane będą pozostałe informacje, nadesłane przez Roberta, dotyczące potomków linii żeńskich, a więc noszących inne niż PIWKOWSKI/A nazwiska.


27 maj 1999

Dzięki informacjom przesłanym przez Henryka (A00162) zebranym przy pomocy Juliana (A00250) poprawiono i uzupełniono dane dotyczące osób na planszy AC oraz AD. A oto wykaz osób, których dotyczą najważniejsze ze zmian:

Bilska Teofila, Karwat Teodozja, Świdka Alicja, Sas Julia, Wójtowicz Anna, Piwkowski Marcin, Piwkowska Konstancja, Piwkowska Łucja, Piwkowski Kazimierz.

Uzupełniono też dane dotyczące rodziny Piwkowskiej Ignaszki oraz Piwkowskiej Marii. Przypyło do naszej bazy komputerowej sposo nowych osób: współmałżonków, ich dzieci oraz ich rodzin.


17 maj 1999

Dzięki informacjom przesłanym przez Wilmę (A00352) i Gerda ((A00351) poprawiono i uzupełniono dane dotyczące osób na planszy B. Ze względu na rozmiar poprawek zdecydowano się na rozbicie planszy B na B i BA. A oto szczegółowy wykaz zmian:

Uzupełnienia:
Piwkowski Edward (A00359) ur:01.04.1899 Białystok; zgon:02.01.1978 Ustka [współm.:A00360]
Wojtkowska Jadwiga (A00360) ur:1899 Ciechanowiec; zgon:28.01.1954 Ciechanowiec [współm.:A00359]
Piwkowski Henryk (A00362) ur:20.09.1927 Ciechanowiec; zgon:23.02.1997 Choszczno [współm.:A00363]
Fiedura Irena Janina (A00363) ur:08.11.1926 Sokołowo; zgon:20.11.1989 Choszczno; ślub:02.07.1946 [współm.:A00362]
Piwkowska Feliksa (A00364) ur:15.04.1929 Ciechanowiec; zgon: Ustka [współm.:A00365]
Czerwik (A00365) ur: ; ślub:24.09.1984 [współm.:A00364]
Piwkowska Władysława (A00366) ur:01.10.1935 Ciechanowiec
Piwkowski Wiesław (A00367) ur:14.02.1943 Ciechanowiec [współm.:A00505]
Piwkowski Ryszard (A00368) ur:20.10.1946 Ciechanowice [współm.:A00369]
Buczko Stanisława (A00369) ur:06.01.1943 Wola Obrzanska; ślub:25.10.1967 Drawno [współm.:A00368]
Piwkowska Janina Irena (A00370) ur:23.06.1949 Ciechanowiec [współm.:A00371]
Romanowski Waldemar Henryk (A00371) ur:31.05.1943 Toruń; ślub:01.07.1978 Choszczno [współm.:A00370]
Piwkowska Alicja (A00372) ur:21.08.1951 Siemiatycze [współm.:A00373]
Rogala (A00373) ur: [współm.:A00372]
Piwkowski Bogdan (A00374) ur:07.05.1957 Choszczno [współm.:A00375]
Pytel Alicja Izabela (A00375) ur:07.05.1960 Choszczno; ślub:26.01.1980 Choszczno [współm.:A00374]
Piwkowska Dorota (A00376) ur:27.07.1972 Choszczno [współm.:A00377]
Fortecki Jan (A00377) ur:10.11.1966 Drawno [współm.:A00376]
Piwkowska Agnieszka Monika (A00378) ur:09.01.1977 Choszczno
Piwkowski Tomasz (A00379) ur:22.05.1980
Piwkowski Roman (A00361) ur:28.02.1939 Ciechanowiec [współm.:A00508]

Nowe osoby:
Piwkowski (A00501) ur:06.01.1968 Choszczno; zgon:11.06.1968 Szczecin
Piwkowski Igor Marek (A00502) ur:30.07.1971 Choszczno [współm.:A00504]
Romanowski Przemysław (A00503) ur:24.12.1978 Choszczno
Zdanowicz Jolanta Ewa (A00504) ur:26.09.1964 Gdańsk; ślub:13.06.1998 Gdańsk [współm.:A00502]
Stawlarska Helena Antonia (A00505) ur: ; ślub:11.09.1943 Przetycz (Warszawa) [współm.:A00367]
Piwkowska Jadwiga Wiesława (A00506) ur:10.04.1967 Ustka
Piwkowska Anna (A00507) ur:17.07.1989 Ustka; zgon:12.01.1972 Ustka
Ciwinska Krystyna (A00508) ur:18.09.1938 Osada-Klonowo [współm.:A00361]
Piwkowski Krystian (A00509) ur:10.04.1958 Ciechanowiec; zgon:06.09.1958 Ciechanowiec
Piwkowski Andrzej (A00510) ur:11.02.1959 Ciechanowiec [współm.:A00511]
(A00511) ur: ; ślub: Ciechanowiec [współm.:A00510]
Piwkowska Karolina (A00512) ur:
Piwkowski Mariusz (A00513) ur:
Piwkowska Halina (A00514) ur:22.02.1960 Ciechanowiec
Piwkowska Marzena (A00515) ur:04.06.1961
Piwkowska Małgorzata (A00516) ur:17.06.1962 Ciechanowiec
Piwkowski Edward (A00517) ur:18.05.1963
Piwkowska Jolanta (A00518) ur:16.07.1964 Ciechanowiec
Piwkowska Mariola (A00519) ur:22.11.1965 Ciechanowiec
Piwkowski Jarosław (A00520) ur:18.12.1969 Ciechanowiec
Piwkowska Renata (A00521) ur:09.1971 Ciechanowiec
Piwkowska Urszula (A00522) ur:02.06.1974 Ciechanowiec
Piwkowska Aneta (A00523) ur:17.01.1976 Wysokie Mazowieckie


5 maj 1999

Dzięki informacjom przesłanym przez Wilmę (A00352) i Gerda ((A00351) poprawiono i uzupełniono dane dotyczące osób na planszy AA, AAA, oraz AAAA. A oto szczegółowy wykaz zmian:

Baranowska Karolina (A00028) *1863 +1943
Piwkowska Jadwiga (A00041)  usunięta
Nowakowska Kazimiera (A00043) *1888 +1971
Piwkowski Feliks (A00044) ~1963
Piwkowska Jadwiga (A00046) +1975
Lanski (A00047) +1949
Piwkowska Janina (A00048) zmiana na Janusz
Piwkowski Jan (A00049) +1986;
Piwkowski Stefan (A00061) +05.01.1971
Juszczak Czeslawa (A00066) zmiana w nazwisku
Nedz Zofia (A00072) *1936
Grodzig Jerzy *1942 +1980 nowy członek
Gliniecka Ewa (A00075) *1949
Chmielewska Barbara (A00077) *1953
Piwkowski Piotr (A00078) *1952
Myrcha Barbara (A00079) *1952
Grodzig Izabela *1976 nowy członek
Grodzig Gabriela *1979 nowy członek
Piwkowska Joanna (A00080) *1974
Piwkowska Agnieszka (A00081) 1982
Piwkowski Marcin (A00082) *1984 and change in firstname
Piwkowska Dorota (A00083) *1977
Piwkowska Anna (A00086) *1978
Piwkowski Grzegorz (A00087) *1980 and change in firstname
Piwkowska Paulina (A00088) *1989
Piwkowski Pawel (A00089) *1994
Piwkowska Jakub (A00085) *1983 and change in firstname
Piwkowski Hubert (A00084) *1986
Piwkowski Jerzy (A00090) *21.02.1948
Dziedzic Grazyna Maria (A00091) *04.11.1951
Wróblewski Janusz (A00094) change in firstname
Piwkowska Karolina nowy członek
Skuza Pawel nowy członek
Piwkowski Jan nowy członek
Piwkowski Maciej nowy członek
Piwkowski Wojciech nowy członek
Piwkowska Agnieszka nowy członek
Brzozowski Andrzej *1945 nowy członek
Brzozowska Danuta *1948 nowy członek
Brzozowska Barbara *1950 nowy członek
Brzozowski Wojciech *1952 nowy członek
Piwkowska Barbara nowy członek
Piwkowska ?? nowy członek
Piwkowska Katarzyna *1964 nowy członek
Turlewicz Robert * 1971 nowy członek
Turlewicz Anna *1993 nowy członek
Piwkowska Malgorzata *1966 nowy członek
Stefaniuk Mariusz *1968 nowy członek


25 kwiecień 1999

Dzięki informacjom przesłanym przez Henryka (A00162) oraz Katarzynę (A00151) poprawiono i uzupełniono dane dotyczące osób na planszy AC oraz ACA, Ze względu na rozmiar poprawek zdecydowano się na rozbicie planszy AC na AC i ACB. A oto wykaz osób, których dotyczą najważniejsze ze zmian:

Informacje przesłane przez Henryka:

A00135, A00139, A00141, A00159, A00160, A00168, A00169, A00174, A00177, A00201, A00199, A00174, A00169, A00171.

Informacje przesłane przez Katarzynę:

A00133, A00134, A00147, A00150, A00148, A00479 (nowa osoba), A00149, A00151, A00478 (nowa osoba), A00480 (nowa osoba).


Web Admin: AlexP@ceti.com.pl

All Rights Reserved
Copyrights (c)
Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2004