Indeks osób według daty urodzin

Indeks zawiera spis wszystkich lat występujących przy opisach dat urodzeń związanych z osobą z naszego archiwum. W pierwszej kolejności umieszczono indeks wszystkich lat, a dalej pod każdym rokiem umieszczono wykaz osób urodzonych w danym roku.

1399 (1) 1489 (1) 1704 (1) 1709 (1) 1721 (1) 1745 (2) 1746 (1) 1764 (1)
1768 (1) 1769 (1) 1770 (2) 1771 (2) 1772 (3) 1774 (2) 1775 (3) 1776 (1)
1777 (1) 1778 (2) 1782 (1) 1784 (2) 1785 (1) 1787 (1) 1789 (1) 1792 (1)
1794 (3) 1796 (1) 1797 (1) 1800 (3) 1802 (2) 1803 (1) 1804 (5) 1805 (1)
1806 (1) 1807 (1) 1809 (1) 1810 (2) 1811 (3) 1812 (1) 1814 (3) 1815 (2)
1816 (1) 1817 (2) 1818 (7) 1819 (3) 1820 (4) 1821 (3) 1822 (1) 1823 (2)
1824 (2) 1825 (2) 1827 (2) 1828 (1) 1829 (2) 1830 (1) 1831 (1) 1832 (2)
1833 (2) 1834 (3) 1835 (4) 1836 (2) 1837 (3) 1838 (2) 1839 (4) 1840 (2)
1841 (2) 1842 (3) 1843 (4) 1844 (5) 1845 (3) 1846 (2) 1847 (4) 1848 (1)
1849 (4) 1850 (1) 1851 (1) 1852 (1) 1853 (3) 1854 (1) 1856 (2) 1857 (2)
1858 (2) 1859 (3) 1860 (3) 1861 (1) 1862 (4) 1863 (3) 1864 (3) 1865 (2)
1866 (3) 1867 (9) 1868 (1) 1869 (6) 1870 (3) 1871 (2) 1872 (3) 1873 (2)
1874 (1) 1875 (8) 1876 (4) 1877 (1) 1878 (7) 1879 (3) 1880 (3) 1881 (2)
1882 (2) 1883 (3) 1884 (8) 1885 (4) 1886 (6) 1887 (6) 1888 (5) 1889 (8)
1890 (2) 1891 (2) 1892 (5) 1893 (4) 1894 (7) 1895 (5) 1896 (9) 1897 (7)
1898 (8) 1899 (11) 1900 (8) 1901 (4) 1902 (7) 1903 (4) 1904 (2) 1905 (5)
1906 (3) 1907 (6) 1908 (7) 1909 (13) 1910 (8) 1911 (3) 1912 (8) 1913 (4)
1914 (7) 1915 (2) 1916 (6) 1917 (6) 1918 (6) 1919 (8) 1920 (6) 1921 (10)
1922 (10) 1923 (14) 1924 (5) 1925 (15) 1926 (10) 1927 (17) 1928 (11) 1929 (11)
1930 (13) 1931 (9) 1932 (11) 1933 (5) 1934 (8) 1935 (9) 1936 (14) 1937 (8)
1938 (4) 1939 (13) 1940 (5) 1941 (8) 1942 (8) 1943 (13) 1944 (11) 1945 (11)
1946 (15) 1947 (12) 1948 (18) 1949 (21) 1950 (13) 1951 (22) 1952 (19) 1953 (12)
1954 (15) 1955 (14) 1956 (17) 1957 (17) 1958 (18) 1959 (12) 1960 (18) 1961 (9)
1962 (10) 1963 (13) 1964 (10) 1965 (15) 1966 (14) 1967 (9) 1968 (11) 1969 (14)
1970 (6) 1971 (10) 1972 (11) 1973 (10) 1974 (10) 1975 (13) 1976 (10) 1977 (18)
1978 (13) 1979 (13) 1980 (10) 1981 (8) 1982 (14) 1983 (12) 1984 (9) 1985 (5)
1986 (11) 1987 (7) 1988 (2) 1989 (5) 1990 (5) 1991 (3) 1992 (1) 1993 (13)
1994 (9) 1995 (5) 1996 (6) 1997 (3) 1998 (5) 1999 (3) 2000 (3) 2001 (2)
2003 (5) 2004 (1)            


1399
Piwkowicz Jacusius (A00947)  1399 

1489
Piwkowski Jasschoni (A00948)  1489 

1704
Barthel de Weydenthal Jan (A01595)  1704 (ca) 

1709
Piwko Jan, Stanisław (A00956)  1709 

1721
Piwkowski Jozef (A00307)  1721 

1745
Piwkowski  (A01421)  1745 (około) 
Barthel de Weydenthal Jan, Fryderyk (A01596)  1745 (ca) 

1746
Piwkowski Joachim (A00312)  1746 

1764
Bracławski Jozef (A00959)  1764 

1768
Piwkowski Jakob (A00795)  12.07.1768  Bamewitz

1769
Barthel de Weydenthal Wilhelm (A01597)  1769 (ca) 

1770
Piwko Łukasz (A01422)  1770 (około) 
Barthel de Weydenthal Jan, Fryderyk (A01598)  1770 

1771
Piwkowski Jozef (A00314)  1771 
Piwkowski Jozef (A00316)  1771 

1772
Piwkowski Feliks (A00317)  1772 
 Marianne (A01102)  1772 
Eiserman Maryanna (A01601)  1772 (ca) 

1774
Piwkowski Adolf (A00318)  1774 
Skowera Wacław (A00584)  1774 (około) 

1775
Piwkowski Kazimirs (A00319)  1775 
Pasek Maryanna (A00575)  1775 (około) 
Dąbrowska Agnieszka (A01425)  1775 (ca.) 

1776
Piwko Stanisław (A01424)  1776 (około)  Tomaszów Lubelski

1777
Okroj Michael (A01100)  1777  Myszewo

1778
Piwkowski Tomasz (A00320)  1778 
Okroj Albrecht (A01101)  1778 

1782
Piwko Jan (A00574)  15.02.1782 (?)  Małoszyce

1784
Piwko Zofia (A00577)  14.05.1784 (?)  Małoszyce
Lepiarz Stanisław (A00583)  1784 (około) 

1785
Okroj Johann (A01103)  1785 

1787
Piwko Katarzyna (A00578)  22.04.1787 (?)  Małoszyce

1789
Piwko Bartłomiey (A00579)  18.08.1789 (?)  Małoszyce

1792
Piwko Franciszka (A00582)  06.05.1792 (?)  Małoszyce

1794
Kornobis Justyna (A00576)  1794 (lub 1802) 
Kubacka Elżbieta (A00581)  1794 (około)  Małoszyce
Okroj Jacob (A01104)  1794 

1796
Rosenkranz Catharina (A00980)  1796  Malkowo

1797
Dąbrowska Maryanna (A00580)  1797  Małoszyce

1800
Okroj Ignaz (A01111)  1800 
Barthel de Weydenthal Alfred (A01600)  1800 (ca)  Warszawa
Barthel de Weydenthal Ludwig (A01602)  1800  Warszawa

1802
Piwkowski Tomasz (A00325)  1802 
Kasperek Stanisław (A00585)  1802 (lub póżniej)  Przełaj

1803
Piwkowski Kazimirz Jozef (A00326)  1803  Jezowo

1804
Grüttner Joseph Andreas (A01128)  31.07.1804  Ziegenhals
Piwko Franciszek (A00001)  1804 (ca.)  Łaszczów
Okroj Jakob (A01112)  1804 
Piwko Antoni (A01651)  1804 (około)  Rachanie
Garbacz Anastazja (A01652)  1804 (około)  Rachanie

1805
Barthel de Weydenthal Fryderyk (A01603)  1805 (ca) 

1806
Mazur Bartłomiej (A00587)  1806 (około)  Charsznica

1807
Niedzielska Agata (A01650)  1807 (około)  Wojsławice

1809
Piwkowska Helena (A00291)  1809 

1810
Okroj Andreas (A01113)  1810 
Piwko Antoni (A01648)  1810  Rachanie

1811
Piwkowski Julian (A00328)  1811 
Okroj Franz (A01114)  1811 
Okroj Franz (A01116)  1811 

1812
Piwkowski Ignacy (A01426)  1812  Rachanie

1814
Piwko Agnieszka (A00586)  20.01.1814  Małoszyce
Piwkowska Katarzyna (A00594)  23.11.1814  Małoszyce
Piwko Franciszek (A01423)  1814  Rachanie

1815
Okroj Jacob (A01105)  1815  Mischau
Gliwińska Maryanna (A01428)  1815 

1816
Okroj Johann (A01106)  1816 

1817
Matycz Anastazja (A01644)  1817  około
Geisler August (A01377)  1817 (ca.) 

1818
Piwko Katarzyna (A00588)  25.10.1818  Małoszyce
Kozera Marcin (A00600)  1818 (około)  Małoszyce
Okroj Paul (A01108)  1818  Pechbude
Okroj Johann (A01115)  1818 
Piwkowski Jan (A01427)  1818  Tomaszów Lubelski
Bąkowska Rozalia (A01429)  1818  Moniatycze
Rybaczyńska Józefa (A01649)  1818 (około)  Rachanie

1819
Piwko Paweł (A00596)  07.01.1819  Małoszyce
Skowera Salomea (A00798)  08.11.1819  Małoszyce
Piwko Maryanna (A00597)  31.12.1819  Małoszyce

1820
Piwkowski Anton (A00531)  1820  Pempau
Jukerska Elisabeth (A01073)  1820  Klein-Lesse
Kryszewska Ewa (A01110)  1820 
Serkowska Marianne (A01117)  1820  Seeresen

1821
Piwko Helena (A00598)  02.03.1821  Małoszyce
Skowera Katarzyna (A00799)  16.04.1821  Małoszyce
Piwko Barbara (A00589)  20.11.1821  Małoszyce

1822
Skowera Jadwiga (A00800)  03.11.1822  Małoszyce

1823
Piwko Barbara (A00599)  01.12.1823  Małoszyce
Piwko Adam (A00590)  24.12.1823  Małoszyce

1824
Skowera Elżbieta (A00801)  18.11.1824  Małoszyce
Weber Marianne (A01107)  1824  Pechbude

1825
Piwko Maryanna (A00591)  06.08.1825  Małoszyce
Nowak Katarzyna (A00606)  18.11.1825  Małoszyce

1827
Piwko Juliana (A00601)  10.03.1827  Małoszyce
Piwko Szymon (A00592)  01.11.1827  Małoszyce

1828
Skowera Wincenty (A00802)  08.10.1828  Małoszyce

1829
Piwko Stefan (A00602)  29.08.1829  Małoszyce
Piwko Wiktorya (A00593)  20.09.1829  Małoszyce

1830
Grüttner Josephine (A01130)  20.03.1830  Weidenau

1831
Piwko Jędrzey (A00603)  13.11.1831  Małoszyce

1832
Piwkowski Franciszek, Jakub (A00999)  18.11.1832  Zuckau
Piwkowski Wincenty (A01618)  1832  Leżajsk

1833
Piwkowski Johann (A00448)  16.01.1833  Hochstriess
Piwko Anna (A00604)  1833 (około) 

1834
Piwkowski Jakob, Norbert (A01000)  07.07.1834  Zuckau
Lux Heinrich Friedrich Carl (A01125)  25.07.1834  Ząbkowice Śląskie
Piwkowski Aleksander (A00005)  1834  Tuczępy

1835
Koch Emilie (A01139)  13.02.1835 
Piwkowski August, Valentin (A00449)  15.02.1835  Hochstriess
Mazur Marcin (A00809)  10.11.1835  Małoszyce
Piwkowska Tekla (A01430)  1835 (lub 1837) 

1836
Piwkowski Andreas, Tomasz (A00329)  08.08.1836  Zuckau
Röhlich Peter Johann (A01138)  1836 

1837
Piwkowski Julian (A00006)  07.01.1837  Tuczępy
Piwkowski Ludwig Alex Ferdinand (A00450)  18.01.1837  Hochstriess
Piwko Józef (A00605)  02.07.1837  Małoszyce

1838
Piwkowski Franciskus, Nicolaus (A01006)  12.12.1838  Zuckau
Piwkowski Franciszek (A01653)  1838  Rachanie

1839
Piwkowska Leonora Adelgunde Friederike (A00452)  07.04.1839  Hochstriess
Piwkowski Elisabeth (A01007)  09.12.1839  Pempowo
Okonowicz Marianna (A00026)  1839 (około) 
Kobylańska Zofia (A01654)  1839 (około) 

1840
Jędrzejewski Dionizy (A00542)  02.01.1840  Podhajce /W
Piwkowska Władysława (A01431)  03.11.1840  Bończa

1841
Piwkowski Catharina (A01008)  28.04.1841  Pempowo
Mazur Karol (A00810)  31.10.1841  Małoszyce

1842
Sawicka Antonina (A00023)  1842 (około)  Rybnica
Łazarz Łukasz (A00609)  1842 (około)  Małoszyce
 Catharina (A01121)  1842  Pechbude

1843
Dambski Josephine (A01392)  09.04.1843  Biewalde
Maruhn Gottfried (A01391)  24.04.1843  Drawnsdorf
Piwkowski Józef (A01432)  27.06.1843  Bończa
Piwkowski Michael Paul (A00334)  26.09.1843  Pempowo

1844
Kozera Franciszka (A00812)  04.04.1844  Małoszyce
Piwkowska Maryanna (A01433)  30.12.1844  Bończa
Piwkowski Johann (A00333)  1844 
Piwkowski Joseph (A00408)  1844  Nattern
Biernath Catharina (A00409)  1844  Schilla

1845
Piwko Zofia (A00595)  01.05.1845  Małoszyce
Deyk Marianne (A01010)  18.10.1845  Borowo
Piwkowska Gertrude (A00410)  1845  Kranz

1846
Piwkowski Anna (A01074)  10.10.1846  Ruthen
Kozera Jan (A00813)  16.11.1846  Małoszyce

1847
Piwkowski Albrecht (A01009)  19.01.1847  Pempowo
Geisler Rosalie Luise (A01376)  08.05.1847  Gross-Boschpol
Okroj Catharina, Carolina (A00335)  06.07.1847  Pikarnia
Piwkowski Anna (A01075)  23.09.1847  Zuckau

1848
Jaworczykowska Julia (A00543)  05.10.1848  Kopyczyńce

1849
Kozera Bartłomiey (A00814)  09.06.1849  Małoszyce
Piwkowski August (A01076)  06.08.1849  Zuckau
Piwkowski Michał (A00007)  1849 
Seweryn Józefa (A00607)  1849 (około)  Jeziorowice

1850
Kozera Piotr, Paweł (A00815)  16.06.1850  Małoszyce

1851
Kozera Maryanna (A00816)  09.08.1851  Małoszyce

1852
Schröder Georg (A01375)  1852  Saulin

1853
Kozera Anna (A00817)  24.06.1853  Małoszyce
Piwkowski Franz (A01077)  13.07.1853  Zuckau
Piwkowski Adam (A00336)  1853 

1854
Mazur Marianna (A00811)  1854 (?) 

1856
Kozera Franciszka (A00818)  02.04.1856  Małoszyce
Schilke Eduard (A01475)  31.05.1856  Danzig

1857
Piwkowski Josephina (A01078)  05.11.1857  Zuckau
Piwkowski Józef (A00027)  1857  około

1858
Kozera Filip (A00819)  25.05.1858  Małoszyce
Piwkowska Michalina (A00020)  1858 (około) 

1859
Piwkowski Martin (A01079)  11.11.1859  Zuckau
Piwkowski Adam (A00009)  1859 
Mynia Julyane (A01080)  1859  Lniska

1860
Piwkowska Tekla (A00608)  09.09.1860  Małoszyce
Mielke Pauline, Malwine, Amalie (A01476)  11.11.1860  Danzig
Piwkowski Jan (A00014)  1860 (około)  Turkowice

1861
Monsiol Maria (A00025)  1861 (około)  Stronie

1862
Piwkowski Anna (A01002)  16.07.1862  Pempau
Piwkowski Feliks (A00018)  20.08.1862  Turkowice
Kabza Franciszek (A00615)  13.10.1862  Małoszyce
Röhlich Stefania, Anna (A01140)  24.12.1862  Żydaczów

1863
Lux Heinrich (A01131)  31.08.1863  Friedrichsgrube
Baranowska Karolina (A00028)  1863 
Kozera Katarzyna (A00820)  1863 (około)  Małoszyce

1864
Piwkowski Michael (A01003)  24.08.1864  Pempau
Lux Josephine (A01132)  22.09.1864  Tarnowskie Góry
Okroj Franz (A01119)  10.1864  Pechbude

1865
Lux Clementine (A01134)  23.11.1865  Tarnowskie Góry
Karwat Piotr (A00897)  1865 (około)  Komarów

1866
Kozera Ewa (A00821)  15.05.1866  Małoszyce
Röhlich Leontyna Amalia Ludwika (A01141)  20.05.1866  Przemyśl
Bilska Teofila (A00039)  1866 (prawdopodobnie)  Posadów

1867
Niedziałkowska Józefa (A00031)  15.01.1867 
Piwkowski Josef (A01004)  02.03.1867  Pempau
Piwkowski Wojciech (A00610)  25.03.1867  Małoszyce
Röhlich Heinrich Johann Peter (A01142)  01.07.1867  Przemyśl
Lux Else (A01133)  03.07.1867  Tarnowskie Góry
Piwkowski Józef (A00010)  1867 (około) 
Piwkowska Stanisława (A00016)  1867 (około)  Turkowice
Bryła Balbina (A00611)  1867 (około) 
Piwkowski Józef (A01619)  1867  Kryłów

1868
Piwkowski Józef (A01655)  1868 (ca.)  Tuczapy

1869
Jędrzejewski Hilary (A00549)  13.05.1869  Iszczków
Piwkowski Jan (A00612)  12.06.1869  Małoszyce
Piwkowski Joseph (A00412)  06.09.1869  Nattern
Lux Waleska Julia Adolfina (A01135)  17.10.1869  Tarnowskie Góry
Piwkowski Michał (A00923)  1869 
Röhlich Carl (A01143)  1869  Żydaczów

1870
Piwkowski Henryk Juliusz (A00454)  03.02.1870  Gdańsk
Piwkowski Augustine (A01005)  09.03.1870  Ramkau
Jędrzejewski Włodzimierz (A00545)  20.07.1870 

1871
Piwkowska Apolonia (A00614)  29.01.1871  Małoszyce
Jeżewska Franciszka (A00566)  15.06.1871  Poznań

1872
Gwitt Antonia (A00413)  26.12.1872  Sielec
Piwkowska Maria (A00015)  1872  Mircze
Baranowska Maria (A00029)  1872  około

1873
Okroj August (A01120)  01.1873  Pechbude
Maruhn Bernard Friedrich (A01386)  02.10.1873  Gdańsk

1874
Rogowski Jan (A00032)  1874 

1875
Piwkowski Bartłomiej (A00616)  14.08.1875  Małoszyce
Lisiewicz Franciszka, Maria (A00040)  03.10.1875  Pukarzewo
Lisiewicz Elżbieta (A00898)  02.11.1875  Czerkasy
Piwkowski Julian (A00019)  1875 
Adamski Antoni (A01332)  1875 
Cieślak Marianna (A01659)  1875 (około)  Hołubie
Klinkusch August Anton (A01411)  1875 (ca)  Gdańsk
Mowski Anastasia (A01412)  1875 (ca) 

1876
Schröder Karl Friedrich (A01379)  10.05.1876  Krahnsfelde
Piefkowski Anna, Elisabeth (A01013)  22.10.1876  Gdańsk
Piwkowska Anna Elisabeth (A00340)  22.11.1876  Wonneberg
Rogowska Maria (A00030)  1876 

1877
Piwkowski Bronisław (A00017)  13.08.1877  Mircze

1878
Piwkowski Franciszek (A00618)  10.08.1878  Małoszyce
Schröder Rudolf (A01380)  08.11.1878  Krahnsfelde
Piwkowski Rudolf (A00011)  1878 
Bem Marianna (A00613)  1878 (około)  Otola
Kabalska Rozalia (A00617)  1878 (około) 
Komorek Franciszek, Władysław (A00626)  1878 (około)  Puławy
Malinowska Wincenta (A01660)  1878 (około)  Hrubieszów

1879
Piwkowska Rosalie Clara (A00341)  15.07.1879 
Piefkowski Paul, Felix (A01014)  11.09.1879  Gdańsk
Piwkowski Jan (A01656)  25.12.1879  Stara Wieś

1880
Piwkowski Jan (A00389)  27.01.1880  Perespa
Piwkowski Paul Michael (A00342)  11.09.1880  Gdańsk
Piwkowski Adam (A00620)  22.12.1880  Małoszyce

1881
Piefkowski Robert, Otto (A01015)  16.01.1881  Gdańsk
Schröder Meta (A01381)  10.09.1881  Krahnsfelde

1882
Taglialatela Glovan, Giuseppe (A01570)  27.09.1882  Ischia
Piwkowski Antoni (A00383)  1882  Hrubieszów

1883
Piwkowski Józef (A00622)  16.02.1883  Małoszyce
Piwkowska Emma, Franciska, Helena (A00344)  05.05.1883 
Schröder Minna (A01383)  13.07.1883  Hohenfelde

1884
Piefkowski Adolf, Friedrich (A01016)  07.07.1884  Gdańsk
Schilke Margarete Amalie (A00343)  27.07.1884  Gdańsk
Schröder Emma Ida (A01385)  06.12.1884  Hohenfelde
Łazarz Wiktorya (A00803)  17.12.1884  Małoszyce
Piwkowska Rozalia (A01657)  30.12.1884  Stara Wieś
Piwkowska Tekla (A01658)  30.12.1884  Stara Wieś
Piwkowska Stanisława (A00012)  1884 
Schilke Elisabeth (A01480)  1884  Danzig

1885
Di Costanzo Maria, Grazia (A01571)  02.02.1885  Ischia
Okroj Marianne (A01118)  02.1885  Pechbude
Piwkowski Piotr (A00623)  25.05.1885  Małoszyce
Dembinski Walerian (A00420)  17.11.1885  Żnin

1886
Piwkowski Maria Martha (A00345)  08.01.1886 
Łazarz Maryanna (A00804)  23.04.1886  Małoszyce
Piefkowski Anna, Clara (A01017)  23.04.1886  Gdańsk
Piefkowski Josef (A01195)  12.05.1886  Rosenau
Blazejewski Emilie (A01196)  29.10.1886  Klafeld
Piwkowski Stanisław (A00042)  1886 

1887
Brożek Marianna (A00619)  25.01.1887  Małoszyce
Napierała Władysław (A00418)  19.05.1887  Gorzyce
Markiewicz Marianna (A00045)  07.11.1887  Chełm Lubelski
Piwkowska Wiktoria (A00625)  14.12.1887  Małoszyce
Piwkowska Julia (A00135)  1887  Posadów
Wyrwał Jan (A00651)  1887 (około)  Otola

1888
Piefkowski Hermann, Albert (A01018)  03.01.1888  Gdańsk
Łazarz Józef (A00805)  06.01.1888  Małoszyce
Piwkowski Feliks (A00044)  13.03.1888  Nieledew
Piwkowski Johann Leo (A00339)  05.06.1888 
Nowakowska Kazimiera (A00043)  1888 

1889
Schröder Berta (A01387)  13.03.1889  Hohenfelde
Piwkowski Johannes (A00346)  14.04.1889  Gdańsk
Krause Henryk (A01146)  10.06.1889  Lwów
Piwkowski Franciszek (A00137)  26.08.1889  Hołubie
Piefkowski Franz, Hermann (A01019)  26.09.1889  Gdańsk
Piwkowski Stefan (A01449)  16.12.1889  Gołąb
Łoński Wojciech (A00047)  1889 
Piwkowski Władysław (A00384)  1889 

1890
Zur Piotr (A01355)  26.08.1890  Miechów
Piwkowski Jan (A00013)  1890 

1891
Witkiewicz Marianna (A00621)  26.01.1891  Małoszyce
Kania Kazimiera (A01272)  1891  Kosmów

1892
Łazarz Franciszek (A00806)  02.01.1892  Małoszyce
Ślebioda Stanisława (A00624)  20.04.1892  Dąbrowa Górnicza
Bahr Auguste, Amalie (A01485)  29.04.1892  Danzig
Piwkowska Stanisława (A00391)  1892  Hrubieszów
Jaczuk Antoni (A00392)  1892  Hrubieszów

1893
Łazarz Ignacy (A00807)  30.01.1893  Małoszyce
Łazarz Maryanna (A00808)  30.01.1893  Małoszyce
Piwkowski Anton (A01081)  12.04.1893  Zuckau
Schilke Eduard, Johannes (A01481)  14.04.1893  Danzig

1894
Piwkowski Kazimierz (A00414)  23.01.1894  Cerekwica
Piwkowski Maria (A01082)  01.1894  Zuckau
Piwkowski Leon (A00385)  07.03.1894  Nieledew
Eckmann Wladislaus (A00462)  15.09.1894  Gdańsk
Kabza Ludwik (A00829)  15.09.1894  Małoszyce
Piwkowski Edward (A00139)  04.10.1894  Hołubie
Piwkowski Julian (A00909)  1894 

1895
Piwkowska Jadwiga (A00046)  01.1895  Nieledew
Piwkowski Józef (A00627)  16.06.1895  Małoszyce
Piwkowska Zofia (A01661)  23.06.1895  Hołubie
Seweryn Jadwiga (A00653)  23.09.1895 (lub 1897)  Rokitno
Piwkowski Antoni (A00910)  1895  Mołozów

1896
Sas Julia (A00142)  07.01.1896  Prehoryłe
Piwkowski Maria Martha (A00458)  08.01.1896  Gdańsk
Piwkowski Hipolit (A00304)  13.08.1896  Łykoszyn
Piwkowska Ludwika (A00650)  25.08.1896  Małoszyce
Piwkowska Łucja (A00207)  30.12.1896  Krzemieniec Podolski
Piwkowska Konstancja (A00209)  30.12.1896  Krzemieniec Podolski
Piwkowska Kostka (A00290)  1896 
Piwkowski Stanisław (A00911)  1896  Mołozów
Kaminska Maria (A00927)  1896 

1897
Honesto Kazimiera (A00416)  04.03.1897  Beczkany
Kabza Józef (A00830)  18.03.1897  Małoszyce
Jędrzejewska Zofia (A00104)  20.03.1897  Lwów
Piwkowski Stanisław (A00103)  07.05.1897  Piaski Szlacheckie
Piwkowski Szczepan (A01662)  16.12.1897  Hołubie
Piwkowska Maria (A00908)  1897 
Roehlich Henryk (A01144)  1897  Lwów

1898
Roehlich Emilia (A01145)  05.02.1898  Lwów
Piwkowski Wojciech (A00238)  23.04.1898  Kosmów
Piwkowski Piotr (A00912)  19.05.1898  Mozołów
Loedl Marian Roman (A00556)  13.07.1898  Lwów
Piwkowski Józef (A00652)  03.08.1898  Małoszyce
Piwkowski Stanisław (A00629)  15.09.1898  Małoszyce
Jędrzejewska Maria (A00569)  10.10.1898 
Piwkowski Teofil (A00133)  1898  Hołubie

1899
Piwkowski Julian (A00105)  31.01.1899  Nabróż
Piwkowski Edward (A00359)  01.04.1899  Białystok
Roehlich Waleria (A00558)  10.06.1899  Przemyśl
Rogalski Klara, Johanna (A01020)  20.09.1899  Gdańsk
Kabza Franciszek (A00831)  30.09.1899  Małoszyce
Piwkowski Paweł (A00415)  24.11.1899  Michorzewo
Piwkowska Janina (A00048)  1899 
Piwkowski Karol (A00303)  1899 
Wojtkowska Jadwiga (A00360)  1899  Ciechanowiec
Piwkowska Janina (A00913)  1899 
Piwkowski Janusz (A01617)  1899 

1900
Jędrzejewska Janina (A00570)  22.02.1900 
Piwkowska Stanisława (A00654)  24.04.1900  Małoszyce
Swiatna Weronika (A00212)  15.05.1900  Koniuchy
Piwkowski Czesław (A00141)  20.07.1900  Hołubie
Piwkowska Władysława (A00138)  31.07.1900  Hołubie
Piwkowski Stanisław (A00211)  18.11.1900  Kosmów
Martyniuk Marcela (A01450)  1900  Kryłów
Karwat Antoni (A01664)  1900 (około)  Domaniż

1901
Piwkowski Jan (A00630)  20.03.1901  Małoszyce
Duczmal Piotr (A00525)  17.11.1901  Janków Wielkopolski
Piwkowski Wacław (A00106)  1901 (jesień)  Nabróż
Piwkowski Jan (A00926)  1901 

1902
Piwkowska Józefa (A00417)  16.03.1902  Michorzewo
Kabza Jan (A00832)  22.03.1902  Małoszyce
Piwkowska Marianna (A00656)  26.03.1902  Małoszyce
Gołowczuk Maria (A00210)  28.08.1902  Zdolnunow
Hajdas Stanisława (A00628)  16.11.1902  Małoszyce
Smyk Tatiana (A00134)  1902 
Kania Jadwiga (A01336)  1902  Poryck

1903
Piwkowski Kazimierz (A00143)  02.03.1903  Hołubie
Piwkowski Józef (A00213)  17.03.1903  Modryniec Lubelski
Karwat Teodozja (A00140)  23.04.1903  Domaniż
Piwkowski Jan (A00657)  26.12.1903  Małoszyce

1904
Piwkowska Helena (A00419)  24.04.1904  Michorzewo
Piwkowski Feliks (A00107)  1904 

1905
Piwkowska Ignaca (A00215)  31.01.1905  Teptiuków
Pohl Johann, Joseph (A01536)  22.03.1905  Düsseldorf
Klaus Katharina (A01537)  23.04.1905  Mayen
Piwkowska Marianna (A00632)  19.08.1905  Małoszyce
Piwkowski Feliks (A00698)  03.11.1905  Małoszyce

1906
Piwkowski Felica (A00421)  30.05.1906  Michorzewo
Przeździecki Edward (A00777)  05.06.1906  Częstochowa
Piwkowski Bolesław (A00659)  04.08.1906  Małoszyce

1907
Maruhn Elfriede (A01397)  27.05.1907  Gdańsk
Piwkowski Antoni (A00216)  07.06.1907  Teptiuków
Piwkowski Jan (A00701)  30.08.1907  Małoszyce
Piwkowska Maria (A00108)  05.12.1907 
Kornobis Jan (A00633)  1907 (około)  Jeziorowice
Piwkowski Piotr (A00774)  1907 (lub 1908)  Częstochowa

1908
Szastak Olga, Apolonia (A00699)  14.05.1908  Sosnowiec
Paszkiewicz Janina (A01172)  05.09.1908  Nowy Sącz
Gancarz Franciszka (A00217)  01.10.1908  Porycko
Graduszyński Edmund (A00534)  16.11.1908  Dubienka
Sokołowski Bolesław (A01093)  26.12.1908  Małoniż
Piwkowska Aniela (A00393)  1908 
Komorek Stanisław (A00822)  1908 

1909
Piwkowska Kazimiera (A00422)  30.01.1909  Stupy
Maruhn Charlotte (A01398)  25.02.1909  Gdańsk
Pasierb Stanisław (A00161)  14.04.1909  Nowa Wieś
Skura Stefania (A00779)  15.05.1909  Zarzecze
Piwkowski Kazimierz (A00218)  27.07.1909  Teptiuków
Heike Paul, August (A01495)  14.09.1909  Danzig
Piwkowski Wacław (A00145)  15.09.1909  Hołubie
Chudecka Stefania (A00660)  26.09.1909  Łany Wielkie
Szwej Marianna (A00702)  14.12.1909  Jasieniec
Klinkusch Otto (A00348)  20.12.1909  Gdańsk
Piwkowski Jan (A00049)  1909 
Koźlicki Jan (A00662)  1909 (około) 
Komorek Jan (A00823)  1909 

1910
Piwkowski Józef (A00703)  25.01.1910  Małoszyce
Piwkowska Helena (A00661)  09.04.1910  Małoszyce
Will Paula, Margarethe (A01490)  17.04.1910  Danzig
Karwat Stanisława (A00144)  30.04.1910  Domaniż
Wilun Jadwiga (A00914)  06.08.1910  Wielkie Łuki
Piwkowska Stanisława (A00775)  1910 (około)  Częstochowa
Piefkowski Franz (A01197)  1910 
Krystek Jan (A01227)  1910  Podhorce

1911
Brodnicka Jadwiga (A00214)  20.03.1911  Kopaczowka
Piefkowski Kurt (A01186)  11.06.1911  Gdańsk
Piwkowski Feliks (A00220)  27.08.1911  Koniuchy /W

1912
Piwkowski Charlotte, Martha (A00461)  01.02.1912  Gdańsk
Piwkowski Władysław (A00704)  03.02.1912  Małoszyce
Jędrzejewski Stanisław (A00551)  05.05.1912 
Barwińska Aniela (A00658)  04.09.1912 
Piwkowski Lucjan (A00778)  12.09.1912  Będzin
Kozera Marian (A00781)  14.11.1912  Będzin
Piwkowski Lucjan (A00050)  1912  Kazań
Piefkowski Agnes (A01199)  1912 

1913
Rozkowska Helena (A00051)  02.05.1913  Skarżysko Kamienna
Pifkowski Erika (A00347)  22.05.1913  Gdańsk
Piwkowski Władysław (A00663)  24.05.1913  Małoszyce
Szymanik Aleksander (A01089)  13.12.1913  Tarnogród

1914
Piefkowski Anna (A01200)  29.01.1914 
Piwkowski Władysław (A00222)  02.04.1914  Koniuchy /W
Taglialatela Glovan, Giuseppe (A01577)  07.05.1914  Ischia
Piwkowska Genowefa (A00776)  24.08.1914  Małoszyce
Piwkowska Regina (A00780)  17.12.1914  Będzin
Brzozowski Brunon (A00068)  1914 
Komorek Józef (A00824)  1914 

1915
Piwkowski Stefan (A00061)  14.09.1915  Oszczów
Maruhn Luise Berta (A00350)  14.10.1915  Gdańsk

1916
Basoń Władysława (A00664)  03.04.1916  Otola
Piwkowska Kazimiera (A00665)  07.07.1916  Małoszyce
Malek Franciszek (A00423)  05.10.1916  Koraczewko
Piwkowska Maria (A00224)  06.12.1916  Borszcze
Komorek Marianna (A00825)  1916 
Łoński Jan (A01086)  1916 

1917
Roehlich Henryk (A01147)  07.01.1917  Lwów
Żmich Halina (A00064)  11.01.1917  Inowrocław
Piwkowski Józef (A00706)  11.02.1917  Małoszyce
Ożarowska Eugenia (A01224)  28.12.1917  Podhorce
Ożarowski Tomasz (A01225)  28.12.1917  Podhorce
Adamska Zofia (A01334)  1917  Zamość

1918
Pifkowski Gerhard, Paul (A00349)  09.02.1918 
Chomik Janina (A00219)  21.02.1918  Nowoczerkask
Piwkowski Piotr Julian (A00063)  30.05.1918  Moniatycze
Piwkowski Jan (A00782)  23.06.1918  Będzin
Strzelec Aniela (A00705)  20.07.1918  Jasieniec
Jędrychowski Józef (A00635)  1918 (około)  Małoszyce

1919
Nowak Stanisław (A00668)  17.03.1919  Wólka Ołudzka
Jędrzejewska Joanna (A00552)  19.08.1919 
Piwkowska Marianna (A00707)  02.10.1919  Małoszyce
Piwkowska Janina (A00667)  28.10.1919  Małoszyce
Jaczuk Leokadia (A00394)  1919  Uściług
Komorek Franciszek (A00826)  1919 
Łoński Bolesław (A01087)  1919 
Piwkowska Władysława (A01451)  1919  Hrubieszów

1920
Nowak Helena (A00631)  18.01.1920  Małoszyce
Rondella Restituta (A01578)  05.02.1920  Ischia
Piwkowska Zofia (A00784)  08.09.1920  Będzin
Piefkowski Anna, Johanna (A01021)  05.10.1920  Gdańsk
Pohorecka Maria (A00062)  1920 
Piwkowski Roman (A00065)  1920 

1921
Natkaniec Leokadia (A00783)  30.01.1921  Będzin
Wronka Helena (A00146)  01.04.1921  Pukarzów
Ożarowski Wacław (A01226)  01.05.1921  Podhorce
Raczyńska Irena (A00223)  02.08.1921  Sarnaki
Piwkowska Emila (A00708)  04.09.1921  Małoszyce
Grygier Cecylia (A00700)  11.11.1921  Osłonin
Piefkowski Klara, Margarete (A01022)  17.12.1921  Gdańsk
Jaczuk Helena (A00395)  1921  Uściług
Komorek Władysław (A00827)  1921 
Adamski Tadeusz (A01335)  1921 

1922
Grela Edward (A00716)  03.02.1922 
Piefkowski Erika (A01201)  02.03.1922 
Piwkowska Irena (A00634)  01.04.1922  Małoszyce
Piwkowska Janina (A00928)  17.05.1922  Ciechanowiec
Piwkowski Wacław (A01273)  02.07.1922  Ludzinie
Pupiec Leokadia (A00221)  29.10.1922  Zwierzyniec
Piwkowska Maria (A00067)  1922 
Piwkowska Krystyna (A00109)  1922  Rogóźno
 Janina (A00479)  1922 
Piwkowski Zdzisław (A01323)  1922 

1923
Rzeszotko Eugene (A01363)  15.01.1923  Marynka-Golska
Piwkowska Danuta (A00168)  14.02.1923  Hołubie
Piefkowski Irmgard, Charlotte (A01023)  03.04.1923  Gdańsk
Krause Janusz (A01149)  15.04.1923  Lwów
Piwkowski Czesław (A00152)  28.04.1923  Hołubie
Letkowska Zofia (A01148)  28.04.1923 
Łońska Ludmiła (A01088)  19.05.1923  Biłgoraj
Piwkowska Marianna (A00710)  27.10.1923  Małoszyce
Piefkowski Irmgard (A01202)  27.11.1923 
Piwkowska Adela (A00160)  17.12.1923  Domaniż
Piwkowska Teresa (A00111)  1923  Rogóźno
Piwkowski Feliks (A00148)  1923  Hołubie
Jaczuk Janina (A00396)  1923  Pomorowic
Piwkowska Teresa (A01452)  1923  Kryłów

1924
Piwkowski Longin, Ignacy (A00636)  01.07.1924  Małoszyce
Piwkowski Jerzy (A00114)  02.12.1924  Rozkopaczew
Schilke Gerda (A01506)  18.12.1924  Danzig
Piwkowski Jan (A01274)  1924 
Piwkowski Władysław (A01324)  1924 

1925
Szewłoga Jadwiga (A01244)  03.02.1925  Wożuczyn
Dammann Friedrich, Karl, Heinrich (A01509)  14.02.1925  Hamburg
Piwkowski Stanisław (A00397)  15.04.1925  Pomorowic
Piwkowski Zbigniew (A00169)  21.04.1925  Dutrów
Piefkowski Heinrich (A01203)  11.06.1925  Olsztyn
Piwkowski Kazimierz (A00424)  15.06.1925  Żnin
Piwkowski Kazimierz (A00929)  21.06.1925  Ciechanowiec
Juszczak Czesława (A00066)  14.07.1925 
Pütz Karl, Heinz (A01559)  11.08.1925  Düsseldorf
Bieske Maciej (A01592)  17.10.1925  Warszawa
Piwkowski Janusz (A00116)  05.11.1925  Zielona Góra
Wyrwał Zuzanna (A00839)  21.11.1925  Otola
Piefkowski Gerhard, Heinz (A01024)  15.12.1925  Gdańsk
Jutova Anastasia (A01543)  15.12.1925 
Piwkowski Stanisław (A00149)  1925  Hołubie

1926
Sas Janina (A00154)  13.01.1926  Dołhobyczów
Piwkowski Julian, Błażej (A00712)  03.02.1926  Małoszyce
Banach Józef (A00530)  16.03.1926  Rawicz
Piwkowski Marian (A00242)  21.06.1926  Luck
Piwkowski Bolesław (A01453)  17.07.1926  Kryłów
Strzelecki Eugeniusz (A01174)  28.07.1926 
Pohl Johan, Joseph (A01538)  25.09.1926  Düsseldorf
Fiedura Irena Janina (A00363)  08.11.1926  Sokołowo
Piefkowski Bruno, Felix (A01025)  03.12.1926  Gdańsk
Piwkowska Krystyna (A00069)  1926 

1927
Piwkowska Marianna, Wanda (A00637)  02.01.1927  Małoszyce
Scharmach Gertrud (A01210)  07.03.1927  Olsztyn
Piefkowski Georg (A01204)  02.04.1927  Olsztyn
Palusiński Jan, Marian (A00715)  13.05.1927  Psiarków
Schilke Gerhard (A01507)  19.05.1927  Danzig
Browarska Danuta (A00256)  15.06.1927  Klewar
Piwkowska Janina, Małgorzata (A00669)  13.07.1927  Dąbrowa Górnicza
Piwkowski Kazimierz (A00153)  11.08.1927  Oszczów
Kacprzuk Apolonia (A00930)  15.08.1927  Ciechanowiec
Jedryszczyk Barbara (A00150)  16.09.1927  Chorzów
Piwkowski Henryk (A00362)  20.09.1927  Ciechanowiec
Pohl Heinz, Engelbert (A01539)  25.09.1927  Düsseldorf
Wyrwał Józefa (A00840)  05.10.1927  Otola
Kucybała Stanisław (A00709)  15.10.1927  Skowronno Górne
Piwkowski Klemens (A00426)  20.11.1927  Żnin
Jaczuk Tadeusz (A00399)  1927  Pomorowic
Krause Witold (A01153)  1927  Lwów

1928
Cieśla Franciszek (A00711)  11.01.1928  Jasieniec
Zwolińska Marianna (A00170)  20.01.1928  Łaszczów
Sobulska Danuta (A00398)  23.01.1928  Gdynia
Piefkowski Hildegard, Else (A01026)  19.02.1928 
Schilke Edwin, Hugo (A01508)  09.10.1928  Danzig
Ladach Annemarie, Martha (A00797)  03.12.1928 
Piwkowski Helga (A00463)  07.12.1928  Gdańsk
Piefkowski Herbert (A01205)  24.12.1928  Olsztyn
Dawgul Józefa (A00243)  25.12.1928 
Duczmal Longina, Eugenia (A00526)  30.12.1928  Świniuchy
Piwkowski Kazimierz (A00171)  1928 

1929
Piwkowski Mieczysław (A00147)  06.01.1929  Hołubie
Adamowska Teresa (A01454)  16.01.1929  Woroniec
Piefkowski Franz, Hermann (A01027)  14.03.1929  Gdańsk
Piwkowska Feliksa (A00364)  15.04.1929  Ciechanowiec
Piwkowski Mieczysław (A01275)  27.05.1929  Pomorów
Wyrwał Hieronim (A00841)  27.09.1929  Otola
Kurbiel Franciszek (A00670)  04.10.1929  Sułkowice
Jaczuk Mieczysław (A00400)  1929  Pomorowic
Grzesiuk Janina (A01058)  1929  Włodzimierz
Piwkowski Zygmunt Kryspin (A01286)  1929  Kryłów
Schlegel Cecilia (A01316)  1929 

1930
Pohl Ingeborg, Margarete (A01540)  03.02.1930  Düsseldorf
Stańko Leokadia (A00713)  10.03.1930  Raszków
Piwkowski Julian (A00250)  13.04.1930  Koniuchy /W
Piwkowski Jan (A00671)  06.05.1930  Dąbrowa Górnicza
Piwkowska Czesława, Janina (A00672)  06.05.1930  Dąbrowa Górnicza
Piwkowski Tadeusz (A00255)  23.06.1930  Rozyszcze
Piwkowski Leon Antoni (A00427)  24.06.1930  Żnin
Komitoff Ivan (A00532)  29.08.1930  Sofia
Mroczkowska Teresa (A00251)  03.10.1930  Trawniki Lubelskie
Piwkowska Halina, Barbara (A00714)  25.10.1930  Dąbrowa Górnicza
Piwkowski Henryk (A00162)  02.12.1930  Domaniż
Kopańska Felicja (A00428)  18.12.1930  Mogilno
Komorek Mieczysława (A00828)  1930 

1931
Krause Teresa (A00115)  01.02.1931  Katowice
Czajkowski Wiesław (A01175)  28.02.1931 
Zur Krystyna (A01356)  31.03.1931  Włodzimierz
Kotlińska Alina (A01276)  26.05.1931  Piaski
Piwkowska Władysława, Anna (A00639)  27.06.1931  Małoszyce
Piwkowski Anna (A00998)  21.08.1931  Zuckau
Piwkowski Piotr (A00931)  15.10.1931  Ciechanowiec
Piwkowski Antoni Zbigniew (A01287)  31.10.1931  Skierbieszów
Piefkowski Henry (A01028)  1931  Gdańsk

1932
Klein Gisela (A01206)  04.01.1932  Klafeld
Piwkowska Teresa (A01173)  17.01.1932  Nowy Sącz
Duczmal Teresa, Danuta (A00527)  24.01.1932  Świniuchy
Jurkiewicz Adolf, Julian (A00899)  15.02.1932  Czerkasy
Marcinkiewicz Danuta, Maria (A00917)  04.05.1932  Nowa Wilejka
Piwkowski Edward, Józef (A00673)  08.06.1932  Dąbrowa Górnicza
Piwkowska Irena (A00257)  11.06.1932  Rozyszcze
Zur Halina (A01357)  12.08.1932  Włodzimierz
Heike Egon, Paul (A01496)  22.08.1932  Danzig
Piwkowski Włodzimierz, Jerzy (A00915)  17.10.1932  Wilno
Hamstengel Horst (A01402)  1932 

1933
Wyrwał Kazimierz (A00842)  09.02.1933  Paterek
Piwkowski Stanisław (A00640)  20.04.1933  Małoszyce
Piwkowski Antoni (A00259)  01.05.1933  Rozyszcze
Wiecek Edeltraut (A01514)  16.11.1933 
Piwkowska Irena (A01337)  1933  Poniczów

1934
Piwkowski Kazimierz (A00279)  04.01.1934  Werbkowice
Piwkowska Jadwiga (A00155)  18.01.1934  Zaręka
Brzozowska Genowefa (A00187)  18.03.1934  Kraków
Piecykura Jan, Józef (A00675)  22.06.1934  Małoszyce
Wypych Anna (A00172)  22.07.1934  Warszawa
Piefkowski Adolf, Christian (A01029)  20.12.1934  Gdańsk
Piwkowski Mirosław (A00071)  1934 
Koźlicki Edward (A00848)  1934 (?) 

1935
Walkiewicz Stanisław (A00692)  04.01.1935  Cudzynowice
Piwkowski Marian Antoni (A00186)  17.01.1935  Domaniż
Höfer Waltraud (A01212)  20.02.1935  Hannover
Piwkowska Teresa (A00280)  02.04.1935  Werbkowice
Neumann Piotr, Paweł (A00258)  15.04.1935  Panigrudz
Kozera Anna (A00855)  23.04.1935  Będzin
Dzirba Henryk (A01360)  04.08.1935  Rachome
Nowacka Aldona (A00163)  10.09.1935  Radomsko
Piwkowska Władysława (A00366)  01.10.1935  Ciechanowiec

1936
Duczmal Albina, Barbara (A00528)  28.02.1936  Błudów
Pohl Kurt, Rolf (A01541)  13.03.1936  Düsseldorf
Piwkowski Wiktor, Feliks (A00717)  23.04.1936  Dąbrowa Górnicza
Piwkowski Aleksander (A00282)  17.07.1936  Ornatowice
Piwkowski Eugeniusz (A00736)  05.09.1936  Jasieniec
Ciwinska Krystyna (A00508)  15.09.1936  Osada-Klonowo
Piwkowski Tadeusz Władysław (A00188)  24.09.1936 
Czerwonka Ingeborg (A01518)  13.10.1936  Dortmund
Przybycińska Wiesława, Leokadia (A00718)  01.11.1936  Brześć Nad Bugiem
Nogalska Leokadia Waleria Maria (A00425)  07.11.1936  Żnin
Wiśniewska Danuta (A00260)  25.11.1936  Rutkowice
Heike Ingrid, Charlotte (A01497)  21.12.1936  Danzig
Nedz Zofia (A00072)  1936 
Jabczyńska Jadwiga (A00117)  1936  Stanisławów

1937
Węglarska Urszula (A00293)  02.01.1937  Biała Podlaska
Piwkowski Stanisław, Franciszek (A00687)  29.01.1937  Łany Wielkie
Piefkowski Horst, Gunter (A01030)  07.02.1937  Gdańsk
Piwkowski Ireneusz (A00292)  11.07.1937  Hrubieszów
Hagensieker Rolf, Heinz (A01500)  23.07.1937  Recklinghausen
Piwkowska Czesława, Halina (A00674)  19.08.1937  Łany Wielkie
Pohl Käthe (A01542)  11.09.1937  Düsseldorf
Joenck Marlene (A01499)  15.10.1937 

1938
Lobüscher Siegfried, Friedrich (A01564)  22.05.1938  Düsseldorf
Tuzek Czesława, Anna (A00688)  20.07.1938  Sosnowiec
Piwkowska Lucyna (A00933)  1938 
Piwkowski Kazimierz (A01338)  1938  Kalinowska

1939
Piwkowski Roman (A00361)  28.02.1939  Ciechanowiec
Piwkowski Jerzy, Józef (A00676)  16.03.1939  Małoszyce
Klinkusch Jürgen Otto (A01418)  17.03.1939  Gdańsk
Piwkowski Marian, Wojciech (A00689)  25.03.1939  Łany Wielkie
Oledzka Wanda (A00932)  09.04.1939  Ciechanów
Graduszyński Andrzej (A00535)  11.05.1939  Kowel
Piefkowski Christel (A01189)  23.05.1939  Gdańsk
Laber Bogusław (A00757)  08.06.1939  Mława
Piwkowska Ewa (A00261)  13.10.1939  Kowel
Langowska Jadwiga Gertrudes (A00466)  17.10.1939  Gdynia
Sobstel Zofia, Janina (A00737)  03.11.1939  Jeziorowice
Serafińczuk Tadeusz (A00945)  28.11.1939  Piaseczno
Piwkowski Wiktor (A00916)  11.12.1939  Nowe Świeciany

1940
Duczmal Augustyn (A00529)  10.01.1940  Koniuchy
Piwkowska Grażyna, Anna (A00691)  24.02.1940 (o północy na 25.02.1940)  Otola
Piwkowski Gerd, Paul (A00351)  07.03.1940  Gdańsk
Piwkowski Hubert Michael (A00465)  28.09.1940  Gdańsk
Hamstengel Renate (A01403)  1940 

1941
Zur Zdzisław (A01358)  17.01.1941  Włodzimierz
Piwkowska Teresa, Maria (A00185)  24.03.1941  Domaniż
Kolasa Danuta (A01624)  02.05.1941  Sandomierz
Piwkowski Stanisław (A00052)  27.08.1941  Kowel
Piwkowski Zbigniew, Marian (A00785)  08.09.1941  Będzin
Piwkowska Janina (A00263)  17.09.1941  Kowel
Kurzak Maciej (A00696)  09.11.1941  Dąbrowa Górnicza
Winiarska Danuta (A01295)  19.11.1941  Hrubieszów

1942
Pawlak Jacek (A00935)  10.05.1942  Łódź
Piwkowski Stanisław, Józef (A00697)  12.07.1942  Małoszyce
Piwkowska Janina (A00225)  19.09.1942  Koniuchy /W
Pohl Wilma (A00352)  22.09.1942  Düsseldorf
Piwkowski Augustyn (A00294)  23.09.1942  Werbkowice
Piwkowski Edward, Józef (A00745)  09.10.1942  Jasieniec
Hanschmann Ruth (A01419)  11.12.1942  Radevormwald
Głodzik Wiktor (A00481)  1942 

1943
Buczko Stanisława (A00369)  06.01.1943  Wola Obrzanska
Banasiak Bogumił (A00939)  10.02.1943  Rogóźno
Piwkowski Wiesław (A00367)  14.02.1943  Ciechanowiec
Kosmala Bronisław (A00788)  17.04.1943  Będzin
Romanowski Waldemar Henryk (A00371)  31.05.1943  Toruń
Pifkowski Siegfried Eckehard (A00353)  09.06.1943  Gdańsk
Piwkowska Alina, Maria (A00693)  18.07.1943  Otola
Piwkowski Zenobiusz, Marian (A00748)  11.09.1943  Jasieniec
Piwkowski Piotr (A00254)  15.10.1943  Kowel
Stypa Witold, Tadeusz (A00753)  06.11.1943  Sosnowiec
Heike Winfried, Horst (A01498)  13.12.1943  Danzig
Ożarowska Barbara (A01258)  1943  Podhorce
Domagalska Izabela (A01638)  1943  Katowice

1944
Gajdomin Irena (A00053)  03.01.1944  Tarasówka
Korda Bogdan (A01630)  30.01.1944  Włodzimierzówka
Mackowiak Janina (A00283)  27.04.1944  Chwałkow
Piwkowski Ireneusz (A00054)  28.06.1944  Rejowiec
Piwkowska Irena, Janina (A00787)  12.07.1944  Będzin
Pasierb Halina (A01042)  13.07.1944  Justynówka
Piwkowska Maria Teresa (A00226)  20.07.1944  Zwierzyniec
Jankowska Zuzanna (A01037)  10.08.1944  Rogalewszczyzna
Wojtas Janusz (A01164)  27.08.1944 
Janus Waldemar (A00845)  1944 
Nowak Jadwiga (A00852)  1944 

1945
Otręba Wanda, Elżbieta (A00751)  15.01.1945  Otola
Roehlich Maria (A01154)  21.01.1945 
Jarzyński Henryk (A01043)  24.06.1945  Kol. Orzechów
Piwkowska Jadwiga, Władysława (A00695)  17.07.1945  Otola
Podgórski Kazimierz (A00694)  20.07.1945  Sosnowiec
Piwkowski Walerian, Władysław (A00750)  30.08.1945  Jasieniec
Burzawa Andrzej (A01159)  11.10.1945 
Kozera Grażyna, Krystyna (A00856)  10.11.1945  Będzin
Ożarowska Zuzanna (A01247)  25.11.1945  Tomaszów Lubelski
Brzozowski Andrzej (A00490)  1945 
Janus Anna (A00846)  1945 

1946
Kluch Teresa (A01631)  01.01.1946  Fajsławice
Pasierb Romuald (A01045)  20.01.1946  Domaniż
Piwkowski Kazimierz (A00265)  22.01.1946  Witnica
Piwkowska Jadwiga, Maria (A00740)  28.01.1946  Małoszyce
Kuczyński Wojciech (A01253)  28.01.1946  Gniezno
Piwkowska Elżbieta (A00284)  12.04.1946  Ornatowice
Piwkowska Maria (A00641)  26.08.1946  Małoszyce
Piwkowska Grażyna (A00073)  14.10.1946  Bydgoszcz
Piwkowski Ryszard (A00368)  20.10.1946  Ciechanowice
Barz Heinz, Dieter, Rolf (A01567)  21.10.1946  Düsseldorf
Obertyńska Ewa (A01311)  17.11.1946 
Roehlich Andrzej (A01155)  25.11.1946 
Ożarowska Małgorzata (A01259)  1946  Podhorce
Piwkowska Halina (A01339)  1946  Hrubieszów
Piwkowski Bolesław (A01325)  1946  Hrubieszów

1947
Bielanowicz Ewa, Julia (A00746)  16.02.1947  Dąbrowa Górnicza
Szymanik Teresa (A01091)  16.02.1947  Biłgoraj
Milde Hannelore (A01503)  03.03.1947 
Ożarowski Janusz (A01246)  13.04.1947  Wożuczyn
Lis Barbara, Danuta (A00786)  26.06.1947  Częstochowa
Wróbel Andrzej (A00441)  26.07.1947  Nieporęt
Błoński Zygmunt (A01366)  24.08.1947  Hrubieszów
Piwkowski Jacek Marian (A00098)  11.09.1947 
Zur Danuta (A01359)  01.11.1947  Hrubieszów
Sokołowski Ignacy (A01094)  09.11.1947  Lublin
Bogusz Jadwiga (A00055)  1947  Węgoj
Krystek Andrzej (A01228)  1947  Tomaszów Lubelski

1948
Piwkowski Adam, Józef (A00642)  02.01.1948  Małoszyce
Pasierb Krystyna (A01050)  02.01.1948  Tomaszów Lubelski
Taglialatela Mario (A01579)  17.01.1948  Ischia
Piwkowski Jerzy (A00090)  21.02.1948  Inowrocław
Bac Edward, Tadeusz (A00741)  13.05.1948  Gliwice
Piwkowska Danuta, Aniela (A00752)  24.05.1948  Będzin
Dziemiańczuk Stanisława (A01459)  03.06.1948  Orneta
Grygier Jacek, Wawrzyniec (A00719)  24.07.1948  Będzin
Wilm Fred, Rüdiger (A01511)  06.08.1948  Hamburg
Piwkowski Antoni Janusz (A00227)  16.09.1948  Łódź
Piwkowski Stanisław Jerzy (A00228)  16.09.1948  Łódź
Statkiewicz Kalina (A00429)  01.11.1948  Świdnica
Krzykała Maria (A00266)  08.12.1948  Witnica
Piwkowski Andrzej (A00074)  1948 
Brzozowska Danuta (A00491)  1948 
Jędrychowska Danuta (A00860)  1948 
Szymanik Bogdan (A01090)  1948 
Krystek Stanisław (A01229)  1948  Tomaszów Lubelski

1949
Piwkowski Marek Piotr (A00099)  22.01.1949  Skrzatusz
Grzyb Łucja (A00057)  07.03.1949  Szczytno
Sokołowska Bożena (A01095)  23.03.1949  Lublin
Ożarowski Lucjan (A01248)  28.03.1949  Wożuczyn
Pohl Heinz (A01549)  09.04.1949  Düsseldorf
Schobert Adelheid (A00354)  14.04.1949 
Piwkowska Krystyna, Helena (A00643)  14.04.1949  Małoszyce
Piwkowski Ewald (A00056)  19.04.1949  Kętrzyn
Di Meglio Maria (A01580)  28.05.1949  Barano
Piwkowska Janina Irena (A00370)  23.06.1949  Ciechanowiec
Roehlich Marta (A01156)  06.07.1949 
Piwkowska Teresa (A00230)  22.09.1949  Wrocław
Kucharska Henryka, Mirosława (A00749)  28.09.1949  Będzin
Taglialatela Lucio (A01583)  26.10.1949  Ischia
Piwkowski Stefan (A01455)  07.12.1949  Biała Podlaska
Piwkowski Stanisław (A00401)  17.12.1949  Zamość
Gliniecka Ewa (A00075)  1949 
Janus Bożena (A00847)  1949 
Nowak Anna (A00853)  1949 
Cieśla Halina (A00857)  1949 
Krystek Adam (A01230)  1949  Tomaszów Lubelski

1950
Piwkowski Edward, Lucjan (A00720)  02.01.1950  Będzin
Piwkowski Adam, Piotr (A00199)  31.01.1950  Tomaszów Lubelski
Czoch Wanda (A01615)  23.06.1950  Wola Uchańska
Pasierb Jerzy (A01051)  26.06.1950  Domaniż
Wiater Anna (A01046)  27.08.1950  Wożuczyn
Pohl Günther (A01550)  22.09.1950  Düsseldorf
Piwkowski Krystian, Julian (A00754)  05.12.1950  Będzin
Piwkowska Ewa (A00296)  23.12.1950  Wrocław
Piwkowski Stefan (A00076)  1950 
Brzozowska Barbara (A00492)  1950 
Kwiatkowski Leszek (A00495)  1950 
Cieśla Marian (A00858)  1950 
Jędrychowski Zbigniew (A00861)  1950 

1951
Lutyńska Zofia (A00092)  08.01.1951 
Piwkowski Stefan, Jan (A00690)  30.01.1951  Żarnowiec
Piwkowska Mirosława (A01456)  01.1951  Biała Podlaska
Scannapieco Anna (A01585)  08.02.1951  Casamicciola
Piwkowski Edward, Jan (A00645)  20.02.1951  Małoszyce
Piwkowski Józef Henryk (A00156)  19.03.1951  Hołubie
Sokołowska Grażyna (A01096)  27.03.1951  Lublin
Korcz Elżbieta, Zofia (A00100)  05.04.1951  Klanowek
Piwkowski Marian (A01371)  03.05.1951  Dobre Miasto
Pifkowski Manfred Klaus (A00355)  05.06.1951  Bad Bramstedt
Majcherek Celina (A00119)  20.07.1951  Kraków
Piwkowska Halina (A00402)  30.07.1951  Zamość
Piwkowska Alicja (A00372)  21.08.1951  Siemiatycze
Mirowska Maria (A00229)  05.09.1951  Przyłęk Mały
Dziedzic Grażyna, Maria (A00091)  04.11.1951 
Piwkowska Bogumiła (A00173)  15.11.1951  Łaszczów
Dworniczuk Stanisława (A00200)  15.11.1951  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Jan (A00244)  24.11.1951  Zielona Góra
Wiśniewska Anna (A01593)  06.12.1951  Warszawa
Jędrychowski Aleksander (A00862)  1951 
Jaczuk Przemysław, Jan (A01059)  1951  Gdańsk
Pütz Rolf (A01560)  1951  Düsseldorf

1952
Ćwikowska Wacława (A01052)  13.01.1952  Żabinka
Piwkowska Jolanta (A00093)  17.01.1952  Inowrocław
Tarłowska Anna (A01281)  25.02.1952 
Piwkowska Irena, Zofia (A00756)  20.05.1952  Będzin
Hojnik Anna (A01161)  18.07.1952 
Piwkowska Hanna (A00277)  26.07.1952  Dobre Miasto
Piwkowski Jan (A01457)  27.07.1952  Biała Podlaska
Bojko Jolanta (A00245)  04.08.1952  Zawiercie
Pohl Hans, Jürgen (A01551)  20.08.1952  Düsseldorf
Dammann Brigitte (A01510)  25.08.1952  Hamburg
Piwkowska Mirosława (A00297)  11.09.1952  Wrocław
Piwkowska Zdzisława, Róża (A00231)  30.10.1952  Wrocław
Piwkowska Halina (A00246)  27.11.1952  Sulęcin
Roehlich Czesław (A01157)  09.12.1952 
Myrcha Barbara (A00079)  1952 
Brzozowski Wojciech (A00493)  1952 
Cieśla Barbara (A00859)  1952 
Kurbiel Ewa (A00869)  1952 
Lipińska Jadwiga (A01060)  1952  Sopot

1953
Piwkowski Kazimierz, Jan (A00678)  03.03.1953  Żarnowiec
Piwkowski Janusz (A00118)  02.05.1953  Wisła
Pohl Ellen (A01544)  28.05.1953  Büderich
Szymanik Andrzej (A01092)  29.08.1953  Słupsk
Piwkowski Zbigniew (A00174)  07.09.1953  Łaszczów
Pohl Eva (A01552)  13.10.1953  Düsseldorf
Świdka Alicja Maria (A00175)  01.11.1953  Łaszczów
Wojciul Stanisław (A00247)  10.11.1953 
Chmielewska Barbara (A00077)  1953 
Piwkowski Piotr (A00078)  1953 
Kurbiel Krystyna (A00870)  1953 
Jaczuk Adelina (A01062)  1953  Gdańsk

1954
Piwkowski Krzysztof Ryszard (A00232)  07.02.1954  Wrocław
Piefkowski Wolfgang Georg (A01213)  23.04.1954  Hannover
Piwkowski Zygmunt (A00647)  17.06.1954  Małoszyce
Piwkowski Romuald (A00158)  07.07.1954  Mircze
Taglialatela Antonio (A01584)  09.07.1954  Ischia
Siciarek Iwona, Małgorzata (A00755)  08.08.1954  Dąbrowa Górnicza
Piwkowska Małgorzata (A00120)  09.08.1954  Wisła
Filas Antoni, Jerzy (A00681)  09.08.1954  Konin
Piwkowska Elżbieta, Aleksandra (A00440)  01.09.1954  Bydgoszcz
Piwkowska Teresa (A00723)  11.09.1954  Będzin
Piątek Jadwiga, Wanda (A00747)  08.11.1954  Sosnowiec
Sattler Karin (A01526)  30.11.1954 
Nowakowski Romuald (A01640)  20.12.1954  Zgorzelec
Kwiatkowska Barbara (A00494)  1954 
Podgórska Hanna (A01231)  1954  Toruń

1955
Piwkowska Maria, Leokadia (A00758)  28.01.1955  Będzin
Drewnik Władysława, Ewa (A01467)  06.02.1955  Warszawa
Piefkowski Bettina (A01207)  07.02.1955 
Kuchta Grażyna, Genowefa (A00722)  14.04.1955  Malbork
Sokołowska Ewa (A01097)  21.05.1955  Lublin
Piwkowski Jerzy (A00190)  24.05.1955 
Piefkowski Ronald (A01214)  06.08.1955  Hannover
Zasada Hanna (A01665)  23.08.1955  Kozienice
Piwkowska Ewa, Agnieszka (A00725)  15.09.1955  Wrocław
Pohl Monika (A01553)  25.10.1955  Düsseldorf
Bieske Tomasz (A01594)  22.11.1955  Warszawa
Kucybała Bożena (A00850)  1955 
Kroczka Dorota (A01061)  1955  Sopot
Piwkowski Ryszard (A01317)  1955 

1956
Blank Helene (A01218)  02.01.1956  Kaufbeuren
Zapalska Grażyna, Jadwiga (A00443)  22.01.1956  Gdańsk
Kaczor Barbara, Czesława (A00761)  14.02.1956  Wojkowice
Wójtowicz Anna (A00157)  18.02.1956  Dubienka
Piwkowski Waldemar (A00176)  26.02.1956  Łaszczów
Stępień Andrzej, Jan (A00759)  29.03.1956  Będzin
Piwkowska Izabela (A00298)  31.03.1956  Wrocław
Pohl Reiner (A01545)  08.05.1956  Büderich
Migalska Anna, Halina (A00721)  09.05.1956  Będzin
Piwkowski Stanisław, Ryszard (A00760)  18.05.1956  Będzin
Schilke Bernd (A01517)  16.07.1956  Dortmund
Wróblewski Janusz (A00094)  22.08.1956  Słupsk
Hałaj Czesława, Teresa (A00905)  03.09.1956  Rokitno
Piwkowski Maciej Michał (A00442)  22.10.1956  Warszawa
Kasperczyk Bożena, Władysława (A00646)  29.12.1956  Żarnowiec
Przeździecki Witold (A00854)  1956 
Soporowska Aleksandra (A01232)  1956  Toruń

1957
Celinska Maria Janina (A00194)  01.01.1957  Lublin
Raczyński Mieczysław, Sylwester (A00763)  01.01.1957  Sosnowiec
Piwkowski Wiesław (A00201)  02.01.1957  Nadolce
Zasada Piotr (A01666)  17.01.1957  Morąg
Piwkowski Jacek Paweł (A00430)  11.02.1957  Warszawa
Staroszczyk Rafał (A01668)  28.02.1957  Danków Duży
Waligórski Krzysztof (A01255)  26.04.1957  Poznań
Piwkowski Bogdan (A00374)  07.05.1957  Choszczno
Piwkowski Mirosław (A00403)  10.05.1957  Zamość
Piwkowska Danuta, Aniela (A00680)  22.05.1957  Żarnowiec
Bieske Ewa (A00431)  06.06.1957  Warszawa
Piwkowski Bogdan, Mirosław (A00742)  24.06.1957  Otwock
Piefkowski Holger (A01211)  06.08.1957  Hannover
Michałek Eugeniusz (A01437)  01.09.1957  Kuz. Świdnickie
Piwkowska Elżbieta, Maria (A00728)  05.11.1957  Będzin
Kurbiel Marian (A00871)  1957 
Jaremek Bogdan (A01350)  1957 

1958
Nurek Tomasz, Krzysztof (A00729)  07.01.1958  Będzin
Piwkowska Joanna (A00918)  07.02.1958  Otwock
Piwkowski Marek, Julian (A00726)  16.02.1958  Wrocław
Piwkowski Johan Hubert (A00467)  26.02.1958 
Bahne Christel (A01525)  04.03.1958  Ense-Bremen
Pohl Klaus (A01554)  12.03.1958  Düsseldorf
Korpas Bernardyna (A00679)  15.03.1958  Kolonia Policzko
Piwkowski Krystian (A00509)  10.04.1958  Ciechanowiec
Piwkowski Aleksander (A00122)  30.04.1958  Żagań
Piwkowski Piotr (A00267)  19.05.1958  Skwierzyna
Piwkowska Halina, Sabina (A00762)  22.05.1958  Będzin
Tackowska Iwona (A00743)  23.05.1958  Bydgoszcz
Schilke Reinhard (A01530)  24.05.1958  Dortmund
Ożarowska Jolanta (A01249)  12.06.1958  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Tomasz (A00128)  15.06.1958  Zielona Góra
Ludynia Lidia (A00404)  17.09.1958  Gdańsk
Pohl Astrid (A01546)  16.11.1958  Büderich
Piwkowska Ewa (A01277)  03.12.1958  Lublin

1959
Neumann Mirosław (A01372)  16.01.1959  Gorzów Wielkopolski
Paczos Bernarda, Bożena (A00202)  28.01.1959  Tuczapy
Piwkowski Andrzej (A00510)  11.02.1959  Ciechanowiec
Pohl Karl, Heinz (A01555)  17.04.1959  Düsseldorf
Piwkowska Agnieszka (A01458)  04.1959  Białą Podlaska
Piefkowski Andre (A01190)  07.05.1959  Westerland
Piwkowski Marek Piotr (A00468)  12.06.1959 
Sattler Sibylle (A01221)  06.07.1959  Karlsruhe
Hagensieker Petra (A01501)  23.07.1959  Recklinghausen
Sauer Barbara, Krystyna (A00192)  04.12.1959  Siemianowice Śl.
Piefkowski Martin (A01215)  1959 (około)  Hannover
Bartkowiak Bożena (A01250)  1959 

1960
Wasik Tadeusz (A01440)  12.02.1960  Opatów
Neumann Bożena (A01373)  20.02.1960  Gorzów Wielkopolski
Piwkowska Halina (A00514)  22.02.1960  Ciechanowiec
Lobüscher Sigrid (A01565)  08.03.1960  Düsseldorf
Piwkowski Marcin Wojciech (A00436)  30.03.1960  Warszawa
Łagowska Danuta (A00178)  15.04.1960  Steniatyn
Kapitza Rosemarie (A01191)  22.04.1960 
Pytel Alicja Izabela (A00375)  07.05.1960  Choszczno
Piwkowska Mariola (A00269)  18.05.1960  Wałbrzych
Piwkowski Marek Wojciech (A00177)  02.07.1960  Łaszczów
Piwkowski Barbara, Jadwiga (A00469)  24.07.1960 
Pohl Kurt (A01556)  12.08.1960  Düsseldorf
Piwkowska Elżbieta (A01296)  19.11.1960  Hrubieszów
Rzeszotko Dorota (A01364)  20.11.1960  Pantiac
Kasten Christine (A01532)  02.12.1960 
Piwkowski Wojciech Tomasz (A00191)  20.12.1960  Łaszczów
Pütz Michael (A01561)  1960  Belo Horizonte
Piwkowski Marek (A01318)  1960 

1961
Piwkowski Marek Tadeusz (A00193)  10.01.1961  Tomaszów Lubelski
Kubiak Krystyna (A00233)  22.02.1961  Pobiedna
Piwkowska Marzena (A00515)  04.06.1961 
Piwkowski Jaruslaus Christoph (A00470)  04.10.1961 
Piefkowski Ralf (A01217)  20.11.1961  Hannover
Piwkowski Krzysztof Adam (A01297)  24.12.1961  Hrubieszów
Kucybała Danuta (A00851)  1961 
Tonarini Mauriecio (A01320)  1961 
Dobrowska Renate (A01319)  1961 

1962
Piwkowski Marcin (A00130)  11.04.1962 
Piwkowska Małgorzata (A00516)  17.06.1962  Ciechanowiec
Piefkowski Julia (A01208)  11.07.1962 
Piwkowski Tadeusz (A00164)  08.09.1962  Warszawa
Piwkowska Małgorzata (A00299)  09.09.1962  Wrocław
Piwkowska Łucja (A00270)  22.09.1962  Wałbrzych
Piwkowska Dorota, Teresa (A00268)  02.10.1962  Skwierzyna
Hellmann Bettina (A00437)  06.10.1962 
Walkiewicz Jolanta, Barbara (A00876)  29.11.1962  Dąbrowa Górnicza
Piecykura Marian (A00872)  1962 

1963
Lipińska Cecylia (A00511)  03.02.1963  Ciechanowiec
Piwkowska Anna (A00919)  12.02.1963  Pruszków
Schilke Horst (A01515)  18.02.1963  Dortmund
Starzyńska Anna (A01031)  20.02.1963  Gdynia
Piwkowski Edward (A00517)  18.05.1963 
Raba Hanna (A00123)  01.06.1963  Grudziądz
Christensen Gabriela (A01183)  29.06.1963  Flensburg
Piwkowski Marek (A00252)  25.07.1963  Lublin
Roehlich Zbigniew (A01158)  06.10.1963 
Piefkowski Andrea (A01209)  23.11.1963 
Jurkiewicz Małgorzata, Elżbieta (A00900)  01.12.1963  Tomaszów Lubelski
Piecykura Małgorzata (A00873)  1963 
Piwkowski Jerzy (A01292)  1963 

1964
Pohl Ralph (A01557)  06.03.1964  Düsseldorf
Chojnacka Ewa (A01168)  26.03.1964 
Piwkowska Joanna (A01278)  07.05.1964  Lublin
Piwkowska Jolanta (A00518)  16.07.1964  Ciechanowiec
Kluska Renata, Krystyna (A00727)  09.09.1964  Wrocław
Dziaduszek Mirosław (A01054)  10.09.1964  Tomaszów Lubelski
Zdanowicz Jolanta Ewa (A00504)  28.09.1964  Gdańsk
Rink Arnold (A01673)  08.12.1964 
Piwkowska Katarzyna (A00496)  1964 
Jędrychowska Dorota (A00863)  1964 

1965
Hagensieker Torben (A01502)  04.01.1965  Recklinghausen
Schilke Holger (A01516)  11.01.1965  Dortmund
Leśniak Izabela (A01170)  12.01.1965 
Neumann Ireneusz (A01435)  21.02.1965  Gorzów Wielkopolski
Walkiewicz Waldemar, Walenty (A00877)  20.03.1965  Dąbrowa Górnicza
Graduszyński Piotr (A01635)  28.04.1965  Warszawa
Schierenberg Bianka (A01519)  21.07.1965 
Pawłowski Tomasz (A01083)  26.07.1965 
Pohl Thomas (A01558)  29.07.1965  Düsseldorf
Piwkowski Jacek Andrzej (A00195)  24.09.1965  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Andrzej (A00271)  28.09.1965  Wałbrzych
Pawlak Piotr (A00936)  04.10.1965  Łódź
Piwkowska Mariola (A00519)  22.11.1965  Ciechanowiec
Kardas Mariusz (A00941)  25.11.1965  Gdynia
Krause Jan (A01151)  1965 

1966
Banasiak Katarzyna (A00940)  18.04.1966  Warszawa
Piwkowski Jolanta Jadwiga (A00471)  07.06.1966 
Schilke Martin (A01531)  07.10.1966  Dortmund
Piwkowski Ralf (A01181)  01.11.1966  Kaufbeuren
Fritsch Sabine (A01522)  07.11.1966 
Fortecki Jan (A00377)  10.11.1966  Drawno
Piwkowski Robert, Dariusz (A00764)  26.11.1966  Sosnowiec
Karl Christian (A01569)  06.12.1966  München
Krzykowska Joanna (A00165)  24.12.1966  Piaseczno
Stefaniuk Mariusz (A00500)  1966 
Kosmala Jolanta (A00892)  1966 
Krause Julian (A01152)  1966 
Radziszewska Ewa (A01636)  1966  Warszawa
Piwkowski Jacek (A01345)  1966  Ząbkowice Śląskie

1967
Czajkowski Leszek (A01176)  18.01.1967  Warszawa
Piwkowski Przemysław (A00301)  01.1967  Wrocław
Nowak Katarzyna (A00937)  01.03.1967  Łódź
Piwkowska Jadwiga Wiesława (A00506)  10.04.1967  Ustka
Wróblewski Waldemar (A01464)  29.05.1967  Dobre Miasto
Pifkowska Claudia (A00358)  01.07.1967  Düsseldorf
Zasada Ludwik (A01667)  08.1967  Zielona Góra
Piwkowski Tomasz (A00253)  10.09.1967  Warszawa
Jockel Sabine (A01533)  27.10.1967 

1968
Piwkowski  (A00501)  06.01.1968  Choszczno
Piwkowski Zbigniew (A00272)  20.05.1968 
Rzeszotko Susan (A01365)  23.06.1968  Pantiac
Piwkowski Grzegorz (A00166)  04.09.1968  Warszawa
Piwkowska Dorota (A01625)  23.09.1968  Sandomierz
Jurkiewicz Joanna, Stanisława (A00901)  24.09.1968  Lublin
Twardowska Ilona, Barbara (A00765)  29.11.1968  Sosnowiec
Lobüscher Sonja (A01566)  23.12.1968  Düsseldorf
Zawacka Ewa (A01605)  25.12.1968  Pisz
Piwkowska Małgorzata (A00499)  1968 
Piwkowska Anna (A01346)  1968  Ząbkowice

1969
Piwkowski Paweł, Marek (A00789)  09.01.1969  Sosnowiec
Korda Alina (A01632)  20.01.1969  Skwierzyna
Piwkowski Donia (A01182)  21.01.1969  Kaufbeuren
Piwkowski Lars Gerd Paul Michael (A00357)  12.03.1969  Düsseldorf
Pawęzowski Robert, Adam (A00791)  01.05.1969  Sosnowiec
Pohl Ingrid (A01547)  19.07.1969  Büderich
Piwkowski Magdalena Jadwiga (A00472)  05.08.1969 
Di Costanzo Maria (A01587)  12.08.1969  Ischia
Kurzak Krzysztof, Maciej (A00879)  26.08.1969 
Heike Oliver (A01504)  27.08.1969  Ahlen
Neumann Adam (A01436)  09.12.1969  Gorzów Wielkopolski
Dzirba Artur (A01361)  11.12.1969  Lublin
Piwkowski Jarosław (A00520)  18.12.1969  Ciechanowiec
Stelmaszek Małgorzata (A01347)  1969  Wrocław

1970
Piwkowska Marta, Agata (A00790)  30.01.1970  Sosnowiec
Stypa Tomasz, Paweł (A00886)  08.03.1970  Sosnowiec
Piwkowski Jacek (A00273)  15.03.1970  Witnica
Piwkowski Beata, Ursula (A00474)  25.07.1970 
Piwkowski Artur, Stanisław (A00767)  06.09.1970  Sosnowiec
Podgórska Monika (A00878)  1970 

1971
Piwkowski Tomasz (A00058)  05.07.1971  Kętrzyn
Piwkowski Igor Marek (A00502)  30.07.1971  Choszczno
Piwkowska Anna (A01460)  14.09.1971  Olsztyn
Piwkowska Renata (A00521)  09.1971  Ciechanowiec
Piwkowski Tomasz (A00274)  20.10.1971  Bogdaniec
Kyrcz Przemysław, Roman (A00769)  28.10.1971  Dąbrowa Górnicza
Knitter Romana (A01442)  16.12.1971  Wałbrzych
Jarzyński Tomasz (A01044)  21.12.1971  Warszawa
Turlewicz Robert (A00497)  1971 
Romanowski Mikołaj (A01313)  1971 

1972
Pasierb Artur (A01047)  30.03.1972  Domaniż
Piwkowska Monika (A00095)  04.04.1972 
Piwkowska Dorota (A00376)  27.07.1972  Choszczno
Piwkowska Katarzyna (A00060)  02.10.1972  Kętrzyn
Pasierb Katarzyna (A01053)  08.11.1972  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Marcin (A00239)  07.12.1972  Łódź
Kuźniak Robert, Kazimierz (A00731)  10.12.1972  Zawiercie
Błońska Anna (A01367)  15.12.1972  Lublin
Giza Iwona (A01032)  30.12.1972  Kożuchów
Wojtas Małgorzata (A01165)  1972 
Krystek Agnieszka (A01242)  1972  Wschowa

1973
Piwkowski Helga Hiltrud (A00475)  29.01.1973 
Wilm Dirk (A01512)  15.06.1973  Hamburg
Bień Piotr (A00946)  11.07.1973  Łaszczów
Piwkowska Katarzyna (A00151)  15.09.1973  Warszawa
Piwkowski Artur (A01282)  25.10.1973  Zamość
Korda Agnieszka (A01633)  28.10.1973  Skwierzyna
Chudzicka Magdalena (A01177)  01.11.1973  Ostrowiec Świętokrzyski
Bac Beata (A00883)  13.11.1973 
Kuczyńska Dorota (A01254)  17.11.1973  Gniezno
Tyl Lousi (A01616)  22.11.1973  Chicago

1974
Heike Thomas (A01505)  13.05.1974  Hamm-Heessen
Piwkowska Ewa (A00300)  17.05.1974  Wrocław
Piwkowska Urszula (A00522)  02.06.1974  Ciechanowiec
Pasierb Justyna (A01048)  02.06.1974  Łaszczów
Burzawa Tomasz (A01160)  12.09.1974 
Holub Renata (A00288)  19.09.1974  Głogów
Piwkowska Małgorzata, Agata (A00768)  20.09.1974  Sosnowiec
Dzirba Donata (A01362)  20.12.1974  Lublin
Piwkowska Joanna (A00080)  1974 
Krystek Piotr (A01239)  1974  Ciechocinek

1975
Piwkowska Anna (A00203)  18.02.1975  Tomaszów Lubelski
Piwkowska Jowita (A00302)  03.1975  Wrocław
Piwkowski Rafał (A01461)  17.06.1975  Olsztyn
Piwkowski Tomasz (A00287)  01.07.1975  Głogów
Piwkowski Andrzej, Krzysztof (A00682)  18.07.1975  Pilica
Piwkowska Małgorzata (A00124)  09.08.1975  Kraków
Piwkowska Joanna (A00125)  09.08.1975  Kraków
Graduszyńska Adianna (A01639)  26.10.1975  Warszawa
Wojtas Grzegorz (A01166)  01.12.1975 
Piwkowski Piotr Tomasz (A00101)  26.12.1975  Koszalin
Piwkowski Rafał (A00059)  1975  Kętrzyn
Krystek Marcin (A01233)  1975  Toruń
Ożarowska Justyna (A01263)  1975 

1976
Piwkowska Aneta (A00523)  17.01.1976  Wysokie Mazowieckie
Stypa Anna, Małgorzata (A00887)  27.01.1976  Będzin
Wulff Britta (A01513)  27.04.1976 
Piwkowska Sylwia, Agata (A00730)  28.06.1976  Będzin
Sobieszek Renata, Agnieszka (A01462)  06.07.1976  Radzyń Podlaski
Piwkowska Aleksandra, Maria (A00240)  18.07.1976  Łódź
Głodzik Izabela (A00482)  05.10.1976  Wałbrzych
Roehlich Krzysztof (A01162)  04.11.1976 
Wojciul Sławek (A01608)  27.12.1976  Rzepin
Jaczuk Tomasz (A01067)  1976 

1977
Piwkowski Dominik (A00248)  09.01.1977  Zawiercie
Piwkowska Agnieszka, Monika (A00378)  09.01.1977  Choszczno
Zacharski Dominik (A00478)  19.01.1977  Warszawa
Smyk Dariusz (A01611)  20.01.1977  Łaszczów
Piwkowski Marcin (A00179)  01.03.1977  Mikołów
Piwkowska Anna (A00275)  10.03.1977  Kostrzyn
Kurzak Marcin, Paweł (A00880)  27.04.1977 
Piwkowski Piotr (A00683)  05.05.1977  Zawiercie
Taglialatela Nadia (A01474)  08.05.1977  Ischia
Bac Piotr, Mariusz (A00884)  15.05.1977  Pszczyna
Fornal Monika, Mariola (A00920)  06.06.1977  Brzozów
Taglialatela Massimiliano (A01581)  05.07.1977  Ischia
Glinka Anna (A00907)  07.08.1977  Kostrzyn
Błoński Marcin (A01368)  29.10.1977  Lublin
Piwkowski Paweł, Krzysztof (A00102)  18.11.1977  Rzeszów
Piwkowska Dorota (A00083)  1977 
Krystek Jacek (A01243)  1977  Wschowa
Ożarowski Tomasz (A01264)  1977 

1978
Wojtas Grażyna (A01167)  02.02.1978 
Pabian Aneta (A01084)  21.03.1978  Brzesko
Piwkowska Agnieszka, Magdalena (A00770)  26.03.1978  Czeladź
Komitoff Maria (A00533)  05.04.1978  Sofia
Klinkusch Julia (A01420)  01.07.1978  Radevormwald
Piwkowski Jan (A00486)  15.07.1978  Hrubieszów
Piwkowska Ewelina, Karolina (A00732)  19.11.1978  Będzin
Raczyński Sebastian, Andrzej (A00890)  29.11.1978  Katowice
Romanowski Przemysław (A00503)  24.12.1978  Choszczno
Piwkowska Anna (A00086)  1978 
Jaczuk Małgorzata (A01068)  1978  Gdańsk
Krystek Bartłomiej (A01234)  1978  Toruń
Romanowska Maria (A01314)  1978 

1979
Piwkowski Jakub (A00180)  08.01.1979  Katowice
Piwkowski Rafał (A00159)  14.01.1979  Krasnystaw
Piwkowska Anna (A00241)  17.03.1979  Skierniewice
Piwkowski Piotr, Mariusz (A01468)  14.04.1979  Warszawa
Głodzik Gabriela (A00483)  22.05.1979  Wałbrzych
Roehlich Michał (A01163)  20.06.1979 
Piwkowski Michał (A00733)  14.09.1979  Będzin
Piwkowski Piotr (A00096)  09.12.1979  Słupsk
Wróblewska Karolina (A00484)  16.12.1979  Słupsk
Pasierb Ewa (A01055)  21.12.1979  Łaszczów
Nurek Michał (A00893)  1979 
Prokurat Agnieszka (A01064)  1979  Gdańsk
Krystek Anna (A01240)  1979  Ciechocinek

1980
Piwkowski Paweł, Andrzej (A00648)  04.02.1980  Zawiercie
Piwkowski Tomasz (A00379)  22.05.1980 
Schilke Nadine (A01534)  10.06.1980  Wickede
Piwkowska Agnieszka (A00489)  26.06.1980  Hrubieszów
Piwkowski Grzegorz (A00766)  02.07.1980  Czeladź
Wojciul Marek (A01609)  23.09.1980  Rzepin
Piwkowska Monika (A01283)  10.10.1980  Zamość
Barz Tanja (A01568)  11.11.1980 
Piwkowska Karolina, Anna (A00772)  09.12.1980  Czeladź
Piwkowski Grzegorz (A00087)  1980 

1981
Staroszczyk Olga (A01669)  28.02.1981  Grójec
Stępień Mateusz (A00888)  01.04.1981 
Piwkowski Paweł Maciej (A00444)  06.08.1981  Warszawa
Piwkowski Bartosz (A00249)  16.10.1981  Grójec
Piwkowski Maciej (A00487)  25.10.1981  Hrubieszów
Taglialatela Sabina (A01586)  15.11.1981  Ischia
Filas Agnieszka (A00874)  1981 
Prokurat Anna (A01065)  1981  Gdańsk

1982
Piwkowska Iwona, Ewa (A00685)  11.02.1982  Sosnowiec
Kędys Artur (A00882)  11.02.1982 
Piwkowski Wojciech, Rafał (A00649)  14.02.1982  Zawiercie
Bernard Dorota (A00477)  09.03.1982 
Piwkowski Marcin (A00405)  11.03.1982  Zamość
Piwkowski Arkadiusz, Krzysztof (A00236)  24.03.1982  Wrocław
Taglialatela Maurizo (A01582)  08.04.1982  Ischia
Schilke Tobias (A01535)  19.04.1982  Wickede
Schilke Andreas (A01527)  14.05.1982  Ense-Bremen
Piwkowska Magdalena, Maria (A00773)  11.07.1982  Będzin
Waligórska Zuzanna (A01256)  26.07.1982  Poznań
Piwkowska Agnieszka (A00081)  1982 
Nurek Katarzyna (A00894)  1982 
Zoledowska Aneta (A01299)  1982  Hrubieszów

1983
Piwkowski Paweł (A00204)  15.01.1983  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Michael (A00432)  15.03.1983  Lyon
Michałek Justyna (A01438)  18.04.1983  Wałbrzych
Pasierb Paweł (A01049)  18.05.1983  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Wojciech (A00488)  12.06.1983  Hrubieszów
Piwkowski Paweł Piotr (A00237)  26.06.1983  Wrocław
Piwkowska Dominika (A00097)  27.09.1983  Słupsk
Ożarowska Daria (A01251)  21.10.1983  Gniezno
Schilke Stefan (A01528)  09.12.1983  Ense-Bremen
Staroszczyk Agata (A01670)  28.12.1983  Grójec
Piwkowska Jakub (A00085)  1983 
Filas Angelika (A00875)  1983 

1984
Piwkowska Agnieszka (A01284)  06.01.1984  Tomaszów Lubelski
Piwkowska Jolanta, Krystyna (A00684)  23.03.1984  Pilica
Piwkowski Andrzej (A00276)  08.04.1984  Kostrzyn
Piwkowska Magdalena (A00197)  05.07.1984 
Piwkowski Wojciech (A00406)  16.09.1984  Zamość
Piwkowski Marcin (A00082)  1984 
Prokurat Alicja (A01066)  1984  Gdańsk
Krystek Natalia (A01235)  1984  Bydgoszcz
 Michał (A01271)  1984 

1985
Piwkowska Dominika, Maria (A00445)  27.02.1985  Warszawa
Piwkowska Cecylia (A00433)  14.03.1985  Lyon
Waligórski Mikołaj (A01257)  23.11.1985  Poznań
Wasik Andrzej (A01441)  30.11.1985  Wałbrzych
Piwkowska Paulina (A00131)  1985 

1986
Ożarowska Agata (A01252)  05.02.1986  Gniezno
Staroszczyk Nina (A01671)  04.04.1986  Włoszczowa
Piwkowska Ewa (A00181)  06.04.1986  Tomaszów Lubelski
Piefkowski Sven (A01192)  21.04.1986  Hannover
Bac Paweł, Dariusz (A00885)  05.05.1986  Pszczyna
Piwkowski Artur (A00126)  26.05.1986  Kraków
Piwkowska Magda, Monika (A01469)  09.07.1986  Warszawa
Piwkowski Łukasz, Adam (A00686)  08.08.1986  Dąbrowa Górnicza
Piwkowska Joanna (A00205)  08.11.1986  Tomaszów Lubelski
Raczyńska Marzena, Paulina (A00891)  12.11.1986  Będzin
Piwkowski Hubert (A00084)  1986 

1987
Piefkowski Veronika (A01219)  23.01.1987  Flensburg
Piefkowski Martina (A01220)  23.01.1987  Flensburg
Piwkowska Karolina (A00512)  04.06.1987  Ciechanów
Piwkowski Michał, Paweł (A00771)  13.06.1987  Dąbrowa Górnicza
Nowakowska Joanna (A01641)  09.07.1987  Warszawa
Schilke Regina (A01529)  12.09.1987  Ense-Bremen
Zoledowska Izabela (A01300)  1987  Hrubieszów

1988
Staroszczyk Magda (A01672)  06.10.1988  Włoszczowa
Piwkowski Paweł (A00132)  1988 

1989
Piwkowska Joanna (A01303)  18.03.1989  Lublin
Piwkowska Anna (A00507)  17.07.1989  Ustka
Piwkowska Anna Maria (A00198)  15.10.1989  Lublin
Piwkowska Ariane (A00434)  17.10.1989  Lyon
Piwkowska Paulina (A00088)  1989 

1990
Piwkowski Łukasz (A00127)  14.03.1990  Kraków
Piwkowska Joanna (A01033)  04.04.1990  Nowa Sól
Schilke Sascha (A01523)  17.11.1990  Hemer
Piwkowska Magdalena (A00183)  14.12.1990  Tomaszów Lubelski
Piefkowski Patrick (A01193)  20.12.1990  Hannover

1991
Piwkowski Philip (A00438)  07.01.1991  Lübeck
Piwkowska Izabela (A01034)  05.09.1991  Nowa Sól
Wróblewski Piotr (A01465)  10.09.1991  Radzyń Podlaski

1992
Maliszewski Adam (A01280)  23.11.1992  Lublin

1993
Pawlak Patryk (A00938)  08.01.1993  Łódź
Piwkowska Monika (A00744)  06.02.1993  Bydgoszcz
Piwkowski Mateusz (A01443)  05.03.1993  Wałbrzych
Piwkowska Anna (A00182)  01.09.1993  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Juri (A01184)  05.09.1993  Flensburg
Kardas Julia, Agata (A00942)  08.10.1993  Łódź
Piwkowska Natalia (A00906)  18.10.1993  Świnoujście
Piwkowski Mariusz (A00513)  20.10.1993  Ciechanów
Piwkowska Sylwia (A01035)  02.11.1993  Nowa Sól
Schilke Sarah (A01524)  07.11.1993  Hemer
Piwkowska Marta, Katarzyna (A00734)  07.12.1993  Będzin
Roehlich Małgorzata (A01169)  26.12.1993 
Turlewicz Anna (A00498)  1993 

1994
Michałek Marta (A01439)  11.04.1994  Wałbrzych
Piwkowska Mathilde (A00435)  11.06.1994  Lyon
Schilke Chris (A01520)  15.06.1994  Hemer
Piwkowski Marcin (A00167)  23.06.1994  Warszawa
Bandzerewicz Paulina (A00903)  04.07.1994  Lublin
Piwkowska Natalia (A00184)  25.12.1994  Tomaszów Lubelski
Piwkowski Paweł (A00089)  1994 
Ożarowska Aleksandra (A01265)  1994 
Zoledowski Paweł (A01301)  1994  Hrubieszów

1995
Piwkowska Agata (A01304)  07.03.1995  Lublin
Roehlich Magdalena (A01171)  10.04.1995 
Dziaduszek Joanna, Katarzyna (A01056)  16.04.1995  Tomaszów Lubelski
Piwkowska Wele (A00439)  25.09.1995  Lübeck
Kuźniak Adrianna (A00895)  1995 

1996
Bień Maciej (A01040)  18.01.1996  Zamość
Taglialatela Giuseppe (A01588)  29.10.1996  Lacco Ameno
Graduszyńska Aleksandra (A01637)  26.11.1996  Warszawa
Piwkowski Kolya (A01185)  28.12.1996  Flensburg
Kyrcz Adam (A00896)  1996 
Piwkowski Piotr (A01348)  1996  Ząbkowice

1997
Schilke Nadine (A01521)  10.10.1997  Hemer
Piwkowski Paulina Maria (A00476)  07.11.1997  Troisdorf
Krystek Maria Hanna (A01237)  1997  Toruń

1998
Dziaduszek Magdalena (A01057)  15.01.1998  Lublin
Piwkowska Dominika (A00289)  06.02.1998  Głogów
Słomska Oliwia, Jolanta (A00921)  15.03.1998  Kraków
Bandzerewicz Maciej (A00904)  05.09.1998  Biała Podlaska
Piwkowska Alicja (A00524)  27.10.1998  Warszawa

1999
Bień Grzegorz (A01041)  22.02.1999  Tomaszów Lubelski
Kardas Maria, Bożena (A00943)  29.06.1999  Łódź
Piwkowski Patryk (A01463)  28.07.1999  Radzyń Podlaski

2000
Piwkowski Mariusz (A01098)  20.07.2000  Będzin
Piwkowska Alicja, Teresa (A01085)  06.09.2000  Brzesko
Piwkowski Paweł (A01349)  2000  Ząbkowice Śląskie

2001
Wróblewski Kacper (A01466)  11.03.2001  Olsztyn
Pawłowska Julia, Teresa (A01610)  23.03.2001  Lublin

2003
Piwkowska Dominika (A01447)  18.02.2003  Witnica
Wróblewski Damian, Patrick (A01613)  20.02.2003  Oldenburg
Piwkowska Wanesa (A01606)  22.04.2003  Bochum
Wiecławska Agata (A01604)  30.10.2003  Witnica
Smyk Maciej (A01612)  17.12.2003  Lublin

2004
Piwkowsk Oskar (A01607)  02.01.2004  Głogów


Webmaster:
Alex@apsoft.com.pl

All Rights Reserved
Copyright (c) Aleksander Piwkowski

Ostatnia modyfikacja:
wtorek 25.12.2001